Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 06:21, 1.04.2020 r.

Jacek Gdański

Komisja Nadzoru Audytowego

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami.

Od 2016 r. Wiceprezes Zarządu Polski Gaz TUW. W latach 2013 - 2016 pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ds. Finansowych, odpowiedzialny m. in. za politykę inwestycyjną, planowanie
i sprawozdawczość finansową. Uprzednio m. in. dyrektor w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  dyrektor pionu rachunkowości w RUCH S.A. oraz członek zarządu PKO Inwestycje. Przez wiele lat związany z Ministerstwem Finansów, gdzie zaangażowany  był we wdrażanie standardów sprawozdawczości i rewizji finansowej.

Niezależny członek Komitetów Audytu instytucji publicznych i spółek handlowych.

Członek Komitetu Standardów Rachunkowości I, II, III kadencji. Wykładowca oraz mentor w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Szachowy Arcymistrz Międzynarodowy FIDE. Wielokrotny mistrz i reprezentant Polski.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl