W jaki sposób aktualizuje się zmianę siedziby firmy audytorskiej?

Aktualizację danych w zakresie siedziby firmy audytorskiej można zgłosić do Biura PIBR:

  • e-mailowo na adres: biuro@pibr.org.pl (skan pisma),
  • listownie na adres: Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.

Do aktualizacji należy załączyć wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z KRS.

Firma audytorska ma obowiązek pisemnego zgłaszania KRBR zmiany danych podlegających wpisowi na listę w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl