Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 05:38, 14.11.2019 r.

W jaki sposób aktualizuje się zmianę siedziby firmy audytorskiej?

Aktualizację danych w zakresie siedziby firmy audytorskiej można zgłosić do Biura PIBR:

  • e-mailowo na adres: biuro@pibr.org.pl (skan pisma),
  • listownie na adres: Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.

Do aktualizacji należy załączyć wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z KRS.

Firma audytorska ma obowiązek pisemnego zgłaszania KRBR zmiany danych podlegających wpisowi na listę w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl