Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 23:50, 19.11.2019 r.

Czy należy powiadamiać o podpisanych przez firmę audytorską umowach o podwykonawstwo z innymi firmami audytorskimi?

Powiązania z firmami (w tym m.in. wynikające z podpisanych umów o podwykonawstwo) należy zgłaszać na formularzu aktualizacji danych firmy w rubryce: „Informacja o członkostwie w sieci oraz wykaz nazw i adresów firm w sieci" i/lub "Informacja o podmiotach powiązanych z firmą audytorską lub wskazanie miejsca, w którym informacje te są publicznie dostępne” (informacje na temat zależności wystąpienia „sieci” w przypadku podwykonawstwa oraz zależności wystąpienia „powiązania” w przypadku podwykonawstwa). 

Formularz aktualizacji danych irmy znajduje się w zakładce „Formularze dla firm”.

Firma audytorska ma obowiązek pisemnego zgłaszania KRBR zmiany danych podlegających wpisowi na listę w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl