Czy należy powiadamiać o podpisanych przez firmę audytorską umowach o podwykonawstwo z innymi firmami audytorskimi?

Powiązania z firmami (w tym m.in. wynikające z podpisanych umów o podwykonawstwo) należy zgłaszać na formularzu aktualizacji danych firmy w rubryce: „Informacja o członkostwie w sieci oraz wykaz nazw i adresów firm w sieci" i/lub "Informacja o podmiotach powiązanych z firmą audytorską lub wskazanie miejsca, w którym informacje te są publicznie dostępne”

Formularz aktualizacji danych irmy znajduje się w zakładce „Formularze dla firm”.

Firma audytorska ma obowiązek pisemnego zgłaszania KRBR zmiany danych podlegających wpisowi na listę w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia.

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf