Kiedy należy ubezpieczyć firmę audytorską? Jak powiadomić PIBR o ubezpieczeniu?

Firmy audytorskie mają obowiązek posiadania ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej m.in. z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w okresie od dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wykonywania czynności rewizji finansowej do dnia skreślenia z listy.

Firmy audytorskie są zobowiązane do przekazywania KRBR informacji o każdej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

W zakładce „Uprawomocnienie uchwał o wpisie” znajduje się zestawienie, które obrazuje daty podjęcia przez KRBR uchwał o wpisie na listę wraz z datą ich przekazania do KNA oraz towarzyszącą im datą uprawomocnienia się uchwały o wpisie.

Podstawa prawna

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf