Kiedy należy ubezpieczyć firmę audytorską? Jak powiadomić PIBR o ubezpieczeniu?

Firmy audytorskie mają obowiązek posiadania ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej m.in. z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w okresie od dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wykonywania czynności rewizji finansowej do dnia skreślenia z listy.

Firmy audytorskie są zobowiązane do przekazywania KRBR informacji o każdej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

W zakładce „Uprawomocnienie uchwał o wpisie” znajduje się zestawienie, które obrazuje daty podjęcia przez KRBR uchwał o wpisie na listę wraz z datą ich przekazania do KNA oraz towarzyszącą im datą uprawomocnienia się uchwały o wpisie.

Podstawa prawna

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf