Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 22:12, 15.11.2019 r.

Jak i gdzie należy dostarczyć dokumentację przy skreślaniu firmy audytorskiej z listy?

Firma audytorska jest obowiązana przekazać Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów akta badań przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat i dokumentację systemu wewnętrznej kontroli jakości do Biura PIBR:

Polska Izba Biegłych Rewidentów
Al. Jana Pawła II 80,
00-175 Warszawa.

Nieprzekazanie kompletu ww. materiałów skutkuje pozostawieniem wniosku o skreślenie z listy bez rozpoznania.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl