Jak i gdzie należy dostarczyć dokumentację przy skreślaniu firmy audytorskiej z listy?

Firma audytorska jest obowiązana przekazać Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów akta badań przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat i dokumentację systemu wewnętrznej kontroli jakości do Biura PIBR:

Polska Izba Biegłych Rewidentów
Al. Jana Pawła II 80,
00-175 Warszawa.

Nieprzekazanie kompletu ww. materiałów skutkuje pozostawieniem wniosku o skreślenie z listy bez rozpoznania.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl