Jak i gdzie należy dostarczyć dokumentacje po skreśleniu podmiotu uprawnionego z listy?

Po skreśleniu firmy audytorskiej z listy jest ona zobowiązana do przekazania dokumentacji rewizyjnej do PIBR lub właściwego terenowo oddziału regionalnego PIBR (samorząd przechowuje dokumentację przez 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło wyrażenie opinii).

Zmiana formy prawnej firmy audytorskiej nie stanowi przeszkody do uznania, że kontynuuje ona działalność, a w razie połączenia lub podziału firmy audytorskiej/firm audytorskich, dokumentację rewizyjną przechowuje firma audytorska powstała w wyniku połączenia lub wskazana w wyniku podziału. Wynika to z przepisu pkt 106 krajowego standardu rewizji finansowej nr 1.

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf