Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 04:31, 14.11.2019 r.

Ubezpieczenie OC

Od 1 września 2016 r. wyłącznym brokerem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów jest Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. (dawniej Gras Savoye Polska Sp. z o.o.), wybrany w drodze przetargu. Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. działając w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez PIBR, świadczy usługi brokerskie na rzecz wszystkich członków PIBR.

Aktualnie każdy członek PIBR ma do wyboru dwie oferty zawierające zbliżone zakresy ubezpieczenia:

Umowę Generalną zawartą pomiędzy PIBR a Ubezpieczycielem TUiR WARTA S.A., w ramach której istnieje możliwość zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC firm audytorskich oraz dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń tj.:

 • możliwość ubezpieczenia na znacznie wyższych sumach gwarancyjnych,
 • dobrowolne ubezpieczenie z tytułu prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, którego zakres nie jest objęty ochroną w ramach ubezpieczenia obowiązkowego,
 • dobrowolne ubezpieczenie karno-skarbowe, dla osób fizycznych będących biegłymi rewidentami
Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia OC firmy audytorskiej

Porozumienie zawarte pomiędzy PIBR a Ubezpieczycielami PZU/AXA/ALLIANZ, w ramach którego istnieje także możliwość zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC firm audytorskich oraz ubezpieczeń dobrowolnych tj.:

 • możliwość ubezpieczenia na znacznie wyższych sumach gwarancyjnych,
 • dobrowolne ubezpieczenie z tytułu prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, którego zakres nie jest objęty ochroną w ramach ubezpieczenia obowiązkowego.

Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia OC firmy audytorskiej

Platforma ubezpieczeniowa

Zachęcamy do korzystania ze specjalnej platformy ubezpieczeniowej.

Platforma ubezpieczeniowa umożliwia:
 • szybkie złożenie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia,
 • wygenerowanie polisy,
 • podgląd pod stan płatności składki za polisę,
 • wyliczenie wysokości składki przy wnioskowanym zakresie ubezpieczenia, sumach gwarancyjnych i z uwzględnieniem dostępnych dla Państwa zniżek.

Dodatkowe produkty ubezpieczeniowe:

Ubezpieczenie pieniężnych kar dyscyplinarnych

Biegli rewidenci mogą skorzystać z kolejnego produktu ubezpieczeniowego – ubezpieczenia pieniężnych kar dyscyplinarnych.

Oferta jest skierowana do biegłych rewidentów i dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności dyscyplinarnej, w tym także za przewinienia dyscyplinarne popełnione w związku z badaniem ustawowym JZP. Ubezpieczenie ma na celu refundację zapłaconej przez Ubezpieczonego kary oraz zapłatę kosztów pomocy prawnej a także zwrot zasądzonych kosztów strony przegranej w razie sporu sądowego.

Treść klauzuli dodatkowej – odpowiedzialność dyscyplinarna
Wniosek dotyczący zawarcia ubezpieczenia w ramach dodatkowej klauzuli - kary dyscyplinarne

Ubezpieczenie pieniężnych kar administracyjnych

Ubezpieczonym może być:
 • firma audytorska,
 • osoby fizyczne, na które może zostać nałożona kara administracyjna, o których mowa w art. 182 ust. 2 ww. ustawy.
Co gwarantuje ubezpieczenie?
 • pokrycie pieniężnych kar administracyjnych, o których mowa w art. 183 ust. 1 pkt 2 ustawy – zgodnie z zapisami załączonej klauzuli,
 • zapłatę kosztów pomocy prawnej,
 • zwrot zasądzonych kosztów strony przegranej w razie sporu sądowego.
Treść klauzuli dodatkowej – odpowiedzialność administracyjna
Wniosek dotyczący zawarcia ubezpieczenia w ramach dodatkowej klauzuli – kary administracyjne

Ubezpieczenie OC osoby fizycznej z ubezpieczeniem karno-skarbowym z rozszerzeniem o raportowanie schematów podatkowych (MDR)

W ramach tego ubezpieczenia ubezpieczona jest imiennie wskazana osoba (postępowania karnoskarbowe prowadzone są głównie względem osób fizycznych nie do spółki). Ubezpieczenie to dedykowane są dla osób, które wykonują czynności księgowe oraz mogą ponosić odpowiedzialność karno-skarbową:
 • księgowi, główni księgowi,
 • członkowie zarządu, dyrektorzy finansowi (nawet w przypadku posiadania przez spółkę ubezpieczenia D&O, nie są w niej pokrywane kary mające charakter karny)
 • adwokaci, doradcy podatkowi, radcowie prawni, pracownicy instytucji finansowych doradzający klientom (ubezpieczyciel TUiR AXA S.A.)
Zakres ubezpieczenia:
 • odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, jako księgowego (za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem) wobec jego Pracodawcy,
 • ubezpieczenie pokrywa też koszty adwokata i koszty sądowe oraz refunduje kary, grzywny i mandaty nałożone przez Urząd Skarbowy oraz Szefa KAS (w tym nałożone z winy umyślnej)

Więcej informacji o produkcie.

Kontakt

Firma Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. służy pomocą w sprawach dotyczących ofert ubezpieczeniowych, korzystania systemu, a także w kwestii loginów i haseł do systemu.

Izabela Gruba
e-mail: izabela.gruba@willistowerswatson.com
tel.: 22 318 81 48
faks: 22 318 81 56

Paulina Mościcka-Włodarczyk
e-mail: paulina.moscicka@willistowerswatson.com
tel.: 22 318 85 27
faks 22 318 81 56

Departament Ubezpieczeń OC
Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 34a
02-672 Warszawa

Uchwały KRBR

(wzór ma zastosowanie do (korekt) informacji za 2017 r. włącznie. Dla celów sprawozdawczych za 2018 r. i dalej informacje w tym względzie podaje się już w P11)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl