Ubezpieczenie OC

Od 1 września 2016 r. wyłącznym brokerem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów jest Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. (dawniej Gras Savoye Polska Sp. z o.o.), wybrany w drodze przetargu. Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. działając w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez PIBR, świadczy usługi brokerskie na rzecz wszystkich członków PIBR.

Aktualnie każdy członek PIBR ma do wyboru dwie oferty zawierające zbliżone zakresy ubezpieczenia:

Umowę Generalną zawartą pomiędzy PIBR a Ubezpieczycielem TUiR WARTA S.A., w ramach której istnieje możliwość zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC firm audytorskich oraz dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń tj.:

 • możliwość ubezpieczenia na znacznie wyższych sumach gwarancyjnych,
 • dobrowolne ubezpieczenie z tytułu prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, którego zakres nie jest objęty ochroną w ramach ubezpieczenia obowiązkowego,
 • dobrowolne ubezpieczenie karno-skarbowe, dla osób fizycznych będących biegłymi rewidentami
Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia OC firmy audytorskiej

Porozumienie zawarte pomiędzy PIBR a Ubezpieczycielami PZU/AXA/ALLIANZ, w ramach którego istnieje także możliwość zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC firm audytorskich oraz ubezpieczeń dobrowolnych tj.:

 • możliwość ubezpieczenia na znacznie wyższych sumach gwarancyjnych,
 • dobrowolne ubezpieczenie z tytułu prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, którego zakres nie jest objęty ochroną w ramach ubezpieczenia obowiązkowego.

Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia OC firmy audytorskiej

Platforma ubezpieczeniowa

Zachęcamy do korzystania ze specjalnej platformy ubezpieczeniowej.

Platforma ubezpieczeniowa umożliwia:
 • szybkie złożenie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia,
 • wygenerowanie polisy,
 • podgląd pod stan płatności składki za polisę,
 • wyliczenie wysokości składki przy wnioskowanym zakresie ubezpieczenia, sumach gwarancyjnych i z uwzględnieniem dostępnych dla Państwa zniżek.

Dodatkowe produkty ubezpieczeniowe:

Ubezpieczenie pieniężnych kar dyscyplinarnych

Biegli rewidenci mogą skorzystać z kolejnego produktu ubezpieczeniowego – ubezpieczenia pieniężnych kar dyscyplinarnych.

Oferta jest skierowana do biegłych rewidentów i dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności dyscyplinarnej, w tym także za przewinienia dyscyplinarne popełnione w związku z badaniem ustawowym JZP. Ubezpieczenie ma na celu refundację zapłaconej przez Ubezpieczonego kary oraz zapłatę kosztów pomocy prawnej a także zwrot zasądzonych kosztów strony przegranej w razie sporu sądowego.

Treść klauzuli dodatkowej – odpowiedzialność dyscyplinarna
Wniosek dotyczący zawarcia ubezpieczenia w ramach dodatkowej klauzuli kar dyscyplinarnych

Ubezpieczenie pieniężnych kar administracyjnych

Ubezpieczonym może być:
 • firma audytorska,
 • osoby fizyczne, na które może zostać nałożona kara administracyjna, o których mowa w art. 182 ust. 2 ww. ustawy.
Co gwarantuje ubezpieczenie?
 • pokrycie pieniężnych kar administracyjnych, o których mowa w art. 183 ust. 1 pkt 2 ustawy – zgodnie z zapisami załączonej klauzuli,
 • zapłatę kosztów pomocy prawnej,
 • zwrot zasądzonych kosztów strony przegranej w razie sporu sądowego.
Treść klauzuli dodatkowej – odpowiedzialność administracyjna
Wniosek dotyczący zawarcia ubezpieczenia w ramach dodatkowej klauzuli – kary administracyjne

Kontakt

Firma Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. służy pomocą w sprawach dotyczących ofert ubezpieczeniowych, korzystania systemu, a także w kwestii loginów i haseł do systemu.

Izabela Gruba
e-mail: izabela.gruba@willistowerswatson.com
tel.: 22 318 81 48
faks: 22 318 81 56

Paulina Mościcka-Włodarczyk
e-mail: paulina.moscicka@willistowerswatson.com
tel.: 22 318 85 27
faks 22 318 81 56

Departament Ubezpieczeń OC
Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 34a
02-672 Warszawa

Uchwały KRBR

(wzór ma zastosowanie do (korekt) informacji za 2017 r. włącznie. Dla celów sprawozdawczych za 2018 r. i dalej informacje w tym względzie podaje się już w P11)

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl