Ubezpieczenie OC

Od 1 września 2016 r. wyłącznym brokerem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów jest Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. (dawniej Gras Savoye Polska Sp. z o.o.), wybrany w drodze przetargu. Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. działając w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez PIBR, świadczy usługi brokerskie na rzecz wszystkich członków PIBR.

Broker ubezpieczeniowy przygotował nowy produkt ubezpieczeniowy – ubezpieczenie pieniężnych kar administracyjnych – chroniący odpowiedzialność administracyjną w związku z zapisami wprowadzonymi ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Ubezpieczonym może być:

 • firma audytorska,
 • osoby fizyczne, na które może zostać nałożona kara administracyjna, o których mowa w art. 182 ust. 2 ww. ustawy.
Co gwarantuje ubezpieczenie?
 • pokrycie pieniężnych kar administracyjnych, o których mowa w art. 183 ust. 1 pkt 2 w. ustawy – zgodnie z zapisami załączonej klauzuli,
 • zapłatę kosztów pomocy prawnej,
 • zwrot zasądzonych kosztów strony przegranej w razie sporu sądowego.
Wszystkich zainteresowanych ubezpieczeniem uprzejmie prosimy o składanie wniosków oraz o kontakt z brokerem ubezpieczeniowym.

1. Treść klauzuli dodatkowej – odpowiedzialność administracyjna.
2. Wniosek dotyczący zawarcia ubezpieczenia w ramach dodatkowej klauzuli – kary administracyjne.

W ramach Umowy Generalnej zawartej pomiędzy PIBR (do 20.06.2017 r. KIBR) a Ubezpieczycielem TUiR WARTA S.A. istnieje możliwość zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC firm audytorskich. Podstawowy zakres ubezpieczenia nie pokrywa wszystkich ryzyk, dlatego ochrona ubezpieczeniowa została rozszerzona o:
 • dodatkową, nieodpłatną ochronę (w ramach ubezpieczenia obowiązkowego) za szkody wyrządzone uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą dokumentów znajdujących się w pieczy lub pod kontrolą Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność,
 • dobrowolne ubezpieczenie z tytułu prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, którego zakres nie jest objęty ochroną w ramach ubezpieczenia obowiązkowego,
 • dobrowolne ubezpieczenie karno-skarbowe, dla osób fizycznych będących biegłymi rewidentami,
 • dodatkową, nieodpłatną ochronę w zakresie ubezpieczenia z tytułu prowadzenia biura za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z posiadaniem i użytkowaniem pomieszczeń dla potrzeb ubezpieczonej działalności zawodowej,
 • możliwość ubezpieczenia na znacznie wyższych sumach gwarancyjnych.
Honorowane są zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia wypracowane u poprzednich ubezpieczycieli. Dla firm, które nie wykonują czynności rewizji finansowej zastosowanie ma składka minimalna.

Platforma ubezpieczeniowa

Zachęcamy do korzystania ze specjalnej platformy ubezpieczeniowej.

Platforma ubezpieczeniowa umożliwia:
 • szybkie złożenie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia,
 • wygenerowanie polisy,
 • podgląd pod stan płatności składki za polisę,
 • wyliczenie wysokości składki przy wnioskowanym zakresie ubezpieczenia, sumach gwarancyjnych i z uwzględnieniem dostępnych dla Państwa zniżek.

Kontakt

Firma Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. służy pomocą w sprawach dotyczących ofert ubezpieczeniowych, korzystania systemu, a także w kwestii loginów i haseł do systemu.

Izabela Gruba
e-mail: izabela.gruba@willistowerswatson.com
tel.: 22 205 53 41
faks: 22 318 81 56

Paulina Mościcka-Włodarczyk
e-mail: paulina.moscicka@willistowerswatson.com
tel.: 22 205 53 43
faks 22 318 81 56

Departament Ubezpieczeń OC
Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 34a
02-672 Warszawa

Dokumenty ubezpieczenia

Uchwały KRBR

(wzór ma zastosowanie do (korekt) informacji za 2017 r. włącznie. Dla celów sprawozdawczych za 2018 r. i dalej informacje w tym względzie podaje się już w P11)

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf