Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:03, 24.03.2023 r.

Nowy KSB 600 (Zmieniony)

Międzynarodowy Standard Badania 600 (Zmieniony) – „Szczególne rozważania – Badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (w tym praca biegłych rewidentów części składowych grupy)”

Etapy ustanowienia nowych standardów

 

I. Standardy

MSB 600 (Zmieniony) – Międzynarodowy Standard Badania 600 (Zmieniony) – „Szczególne rozważania – Badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (w tym praca biegłych rewidentów części składowych grupy)” oraz zmiany uzgodnieniowe i dostosowawcze

- International Standard on Auditing (ISA) 600 (Revised), Special Considerations—Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors) and Conforming and Consequential Amendments to Other International Standards Arising from ISA 600 (Revised) (pobierz standard tutaj)

II. Materiały wspierające wdrożenie

- Basis for Conclusions (pobierz opracowanie tutaj)
- Fact Sheet: Introduction to ISA 600 (Revised) (pobierz opracowanie tutaj)


Materiały dodatkowe

W opracowaniu