Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:12, 16.07.2024 r.

Nowy KSB 600 (Zmieniony)

Międzynarodowy Standard Badania 600 (Zmieniony) – „Szczególne rozważania – Badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (w tym praca biegłych rewidentów części składowych grupy)”

Etapy ustanowienia nowych standardów

 

I. Standardy

MSB 600 (Zmieniony) – Międzynarodowy Standard Badania 600 (Zmieniony) – „Szczególne rozważania – Badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (w tym praca biegłych rewidentów części składowych grupy)” oraz zmiany uzgodnieniowe i dostosowawcze

- International Standard on Auditing (ISA) 600 (Revised), Special Considerations—Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors) and Conforming and Consequential Amendments to Other International Standards Arising from ISA 600 (Revised) (pobierz standard tutaj)

II. Materiały wspierające wdrożenie

- Basis for Conclusions (pobierz opracowanie tutaj)
- Fact Sheet: Introduction to ISA 600 (Revised) (pobierz opracowanie tutaj)


I. Standard

I.I Wersje robocze

Aktualność pt. „Konsultacje publiczne – KSB 600 (Z)”

  • projekt uchwały KRBR - można pobrać tutaj
  • Krajowy Standard Badania 600 (Zmieniony) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania (PL) 600 (zmienionego) – „Szczególne rozważania – Badania sprawozdań finansowych grupy (w tym praca audytorów części składowych grupy)” - projekt załącznika do uchwały można pobrać tutaj
  • uzasadnienie do uchwały KRBR zawierającej przepisy regulacyjne - można pobrać tutaj.

II. Materiały wspierające wdrożenie

- Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
- Arkusz informacyjny (Fact Sheet) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)

 

 

I. Standard

Uchwała KRBR weszła w życie z dniem jej zatwierdzenia przez Radę PANA, czyli 17 października 2023 r.

  • Uchwała nr 105/4/2023 KRBR z dnia 18 września 2023 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Standardu Badania 600 (Zmienionego) (pobierz tutaj)
    • KSB 600 (Zmieniony) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania (PL) 600 (zmienionego) – „Szczególne rozważania – Badania sprawozdań finansowych grupy (w tym praca audytorów części składowych grupy)” (załącznik - pobierz tutaj)
  • Uchwała nr  40/I/2023 Rady PANA z dnia 17 października w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 105/4/2023 z dnia 18 września 2023 r. (pobierz tutaj)

(KSB 600 (Z) ma zastosowanie do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się 1 stycznia 2025 r. lub później, z możliwością wcześniejszego stosowania)

 

II. Materiały wspierające wdrożenie

- Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
- Arkusz informacyjny (Fact Sheet) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)

 

 

Materiały dodatkowe

W opracowaniu