Informacje dla firm audytorskich

zobacz wszystko

Firmą audytorską może być wyłącznie jednostka, w której badania sprawozdań finansowych przeprowadzają biegli rewidenci, wpisana na listę firm audytorskich.

Dokumenty dotyczące wpisu lub skreślenia z rejestru biegłych rewidentów prześlij najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR). Pamiętaj – ważna jest data wpływu dokumentu do Biura PIBR.

Biegli sądowi – problemy zawodu

Komisja Biegłych Sądowych przy PIBR wydała właśnie pierwszy numer swojego biuletynu.

czytaj dalej

AKTUALNOŚCI

24 kwietnia 2018

Projekt stanowiska KSR w sprawie ujęcia, wyceny i...

Informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej...

24 kwietnia 2018

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów o budżecie 2018

Na posiedzeniu Rady 10 kwietnia 2018 r. zadecydowano o dodaniu do tematyki czerwcowego...

24 kwietnia 2018

Przyszłość sprawozdawczości przedsiębiorstw –...

Accountancy Europe opublikowało rozwinięcie swojego raportu z 2015 r. Polska wersja...

Znajdź biegłego rewidenta lub firmę audytorską

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf