Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 22:58, 28.09.2020 r.

Informacje dla firm audytorskich

zobacz wszystko

Od 1 stycznia 2020 r. szereg dotychczasowych kompetencji PIBR przejmie Polska Agencja Nadzoru Audytowego. Wśród uprawnień przechodzących na PANA znajdują się kompetencje w zakresie prowadzenia listy firm audytorskich. Listę tę prowadzić będzie PANA. Konsekwentnie, od 1 stycznia 2020 r. rejestracja firmy audytorskiej oraz wszystkie zmiany i aktualizacje danych firmy audytorskiej będą zgłaszane do PANA.

Nowe sprawozdania przekazywane będą wyłącznie do PANA począwszy od roku 2020 r. P11 za 2019 r. firmy audytorskie przekazują zarówno do PANA jak i PIBR.

Adres strony www Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego: https://pana.gov.pl/

XXI Doroczna Konferencja Audytingu

XXI edycja najważniejszego wydarzenia samorządu biegłych rewidentów odbędzie się pod hasłem „Szanse i wyzwania dla Firm Audytorskich i samorządu zawodowego w dobie kryzysu gospodarczego”.

czytaj dalej

Rejestr biegłych rewidentów

 

Zorganizowana część przedsiębiorstwa – aspekty formalne i podatkowe oraz ujęcie...

W trakcie szkolenia zapoznają się Państwo z istotą zorganizowanej części...

 

Dokumentowanie wybranych procedur badania

Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach w trakcie, których:

 

Bezpieczeństwo informatyczne firmy audytorskiej i elektroniczne dowody badania

Pandemia COVID-19 znacznie przyspieszyła elektronizację całego procesu badania...


e-Księgarnia

Oferta publikacji

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl