Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:50, 26.11.2020 r.

Informacje dla firm audytorskich

zobacz wszystko

Od 1 stycznia 2020 r. szereg dotychczasowych kompetencji PIBR przejmie Polska Agencja Nadzoru Audytowego. Wśród uprawnień przechodzących na PANA znajdują się kompetencje w zakresie prowadzenia listy firm audytorskich. Listę tę prowadzić będzie PANA. Konsekwentnie, od 1 stycznia 2020 r. rejestracja firmy audytorskiej oraz wszystkie zmiany i aktualizacje danych firmy audytorskiej będą zgłaszane do PANA.

Nowe sprawozdania przekazywane będą wyłącznie do PANA począwszy od roku 2020 r. P11 za 2019 r. firmy audytorskie przekazują zarówno do PANA jak i PIBR.

Adres strony www Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego: https://pana.gov.pl/

Bank dylematów etycznych

Zachęcamy biegłych rewidentów do przesyłania opisów dylematów etycznych, z którymi zetknęli się w swojej praktyce zawodowej.

czytaj dalej

AKTUALNOŚCI

25 listopada 2020

Objaśnienia do Kodeksu IESBA - część jedenasta

Tematem kolejnej części analizy Kodeksu etyki IESBA jest rola księgowego i jego...

23 listopada 2020

Stawka procentowa opłat z tytułu nadzoru za 2021 r.

Opublikowane zostało obwieszczenie w sprawie stawki procentowej opłat z tytułu...

20 listopada 2020

Bożena Lisiecka-Zając 1944-2020

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Bożeny...

Rejestr biegłych rewidentów

 

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

Szczegółowo omówimy wymogi nowego standardu oraz wpływ nowych zasad na...

 

Dokumentacja cen transferowych - procedury badania

W trakcie szkolenia uczestnik będzie miał możliwość warsztatowej analizy...


e-Księgarnia

Oferta publikacji

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl