Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:04, 24.05.2024 r.

Regionalne oddziały

Obecnie funkcjonują 24 regionalne oddziały Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR). Na mocy uchwały z 20 czerwca 1992 r. I Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, powstało 26 regionalnych oddziałów Izby. II Krajowy Zjazd, który odbył się w 1994 r., podjął uchwałę o powołaniu kolejnego oddziału – w Tarnowie. 12 czerwca 2019 r. IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, podjął uchwałę o likwidacji jednego z regionalnych oddziałów Izby mającego siedzibę we Włocławku. 25 lipca 2023 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę w sprawie likwidacji oddziału w Elblągu, a następnie 23 stycznia 2024 r. dot. likwidacji oddziału w Radomiu.

Regionalne oddziały zostały utworzone, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie PIBR i działalności zawodowej biegłych rewidentów.

Do właściwości oddziałów należy w szczególności:

 • realizacja zadań wynikających z uchwał podjętych na Zjeździe oraz Walnych Zgromadzeniach, a także uchwał Krajowej Rady;
  współdziałanie z organami Izby oraz Krajowym Rzecznikiem Praw Biegłych Rewidentów;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej, w szczególności szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów;
  zapewnienie przepływu informacji między biegłymi rewidentami Oddziału a Krajową Radą;
 • współdziałanie z innymi Oddziałami;
 • integracja biegłych rewidentów;
 • prowadzenie mediacji pomiędzy biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi oraz pomiędzy biegłymi rewidentami a firmami audytorskimi;
 • współpraca z regionalnymi samorządowymi organizacjami zawodowymi, organizacjami społecznymi oraz uczelniami wyższymi;
 • rekomendowanie biegłych rewidentów Oddziału do komisji Krajowej Rady;
 • współpraca z firmami audytorskimi;
 • współpraca z kandydatami na biegłych rewidentów, w tym zwłaszcza w zakresie praktyk i aplikacji;
 • podejmowanie działań mających na celu kształtowanie wizerunku Izby oraz wizerunku biegłego rewidenta jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego.

Działalność Oddziałów jest finansowana zgodnie z podstawowymi zasadami gospodarki finansowej i uchwałami Krajowej Rady, w szczególności z:
 1. części składek członkowskich biegłych rewidentów;
 2. przychodów z działalności własnej oraz pozostałych przychodów Oddziałów;
 3. części przychodów Izby, innych niż wymienione w pkt 1 i 2;
 4. niewykorzystanych przez Oddziały środków z lat poprzednich;
 5. części niewykorzystanych przez Izbę środków z lat poprzednich, przeznaczonej na dofinansowanie działalności Oddziałów na mocy uchwały Krajowej Rady

 Organami regionalnego oddziału są:

 • Walne Zgromadzenie,
 • Regionalna Rada,
 • Komisja Rewizyjna.
Regulamin działania oddziałów uchwala Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, po zasięgnięciu opinii oddziałów.


Kontakt do
regionalnych oddziałów PIBR

RO PIBR w BIAŁYMSTOKU

ul. Warszawska 34, 15-077 Białystok
tel./faks (85) 743 25 52
e-mail: bialystok@pibr.org.pl
bialystok.pibr.org.pl
Prezes Regionalnej Rady: Kazimierz Rek

RO PIBR w BIELSKU-BIAŁEJ

ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 488 35 93, faks (33) 819 62 18
e-mail: bielsko-biala@pibr.org.pl
bielsko-biala.pibr.org.pl
Prezes Regionalnej Rady: Maksymilian Dudek

RO PIBR w BYDGOSZCZY

ul. Św. Trójcy 11/13, 85-224 Bydgoszcz
tel./faks (52) 349 55 80
e-mail: bydgoszcz@pibr.org.pl
bydgoszcz.pibr.org.pl
Prezes Regionalnej Rady: Paweł Pyzik

Godziny otwarcia biura:
 • poniedziałki w godz. 10.00-14.00
 • wtorki w godz. 14.00-18.00
 • środy i czwartki w godz. 10.00-14.00
 • piątki w godz. 10.00-14.00

RO PIBR w CZĘSTOCHOWIE

Al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa
tel. 512 718 772, 604 938 483
e-mail: czestochowa@pibr.org.pl
czestochowa.pibr.org.pl
Prezes Regionalnej Rady: Iwona Madej-Hacaś

RO PIBR w GDAŃSKU

ul. Grunwaldzka 212 Company House (III piętro), 80-266 Gdańsk
tel./faks (58) 341 45 29, 509 645 143
e-mail: gdansk@pibr.org.pl
gdansk.pibr.org.pl
Prezes Regionalnej Rady: Monika Matyszewska

RO PIBR w GORZOWIE WLKP.

ul. Sikorskiego 81, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 601 250 954
e-mail: gorzow@pibr.org.pl
gorzow.pibr.org.pl
Prezes Regionalnej Rady: Tomasz Włodarczak

RO PIBR w KATOWICACH

ul. Sokolska 3 parter, 40-084 Katowice
tel. (32) 253 67 16
e-mail: katowice@pibr.org.pl
katowice.pibr.org.pl
Prezes Regionalnej Rady: Jolanta Pyrz

RO PIBR w KIELCACH

Al. IX Wieków Kielc 6/1, 25-516 Kielce
tel./faks (41) 362 23 67
e-mail: kielce@pibr.org.pl
kielce.pibr.org.pl
Prezes Regionalnej Rady: Zbigniew Radek

RO PIBR w KOSZALINIE

ul. Zwycięstwa 148, 75-613 Koszalin
tel. (94) 342 43 85, faks (94) 346 38 27
e-mail: koszalin@pibr.org.pl
koszalin.pibr.org.pl
Prezes Regionalnej Rady: Danuta Miśko

RO PIBR w KRAKOWIE

ul. F. Nullo 8, 31-543 Kraków
tel. (12) 432 90 60
e-mail: krakow@pibr.org.pl
krakow.pibr.org.pl
Prezes Regionalnej Rady: Grzegorz Oszczypała

RO PIBR w LEGNICY

ul. Pocztowa 7/15, 59-220 Legnica
tel. 538 223 179
e-mail: legnica@pibr.org.pl
legnica.pibr.org.pl
Prezes Regionalnej Rady: Ewa Szymańska

RO PIBR w LUBLINIE

ul. Jana Sawy 6/201, 20-632 Lublin
tel./faks (81) 528 06 91
e-mail: lublin@pibr.org.pl
lublin.pibr.org.pl
Prezes Regionalnej Rady: Marek Błaszczak

RO PIBR w ŁODZI

ul. Nowa 6/12, 90-031 Łódź
tel. (42) 639 99 23
e-mail: lodz@pibr.org.pl
lodz.pibr.org.pl
Prezes Regionalnej Rady: Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

RO PIBR w OLSZTYNIE

ul. Kajki 7/18, 10-547 Olsztyn
tel. (89) 527 43 16
e-mail: olsztyn@pibr.org.pl
olsztyn.pibr.org.pl
Prezes Regionalnej Rady: Anna Grędzińska-Jednaszewska

RO PIBR w OPOLU

ul. Reymonta 49/5, 45-072 Opole
tel. (77) 441 86 80, 606 652 110, faks (77) 441 86 81
e-mail: opole@pibr.org.pl
opole.pibr.org.pl
Prezes Regionalnej Rady: Adam Karcher

RO PIBR w POZNANIU

ul. Morawskiego 1, 60-239 Poznań
tel. (61) 661 11 77, 604 591 146; faks (61) 869 92 51
e-mail: poznan@pibr.org.pl
poznan.pibr.org.pl
Prezes Regionalnej Rady: Małgorzata Wojtyla

RO PIBR w RZESZOWIE

ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów
tel. (17) 852 51 57
e-mail: rzeszow@pibr.org.pl
rzeszow.pibr.org.pl
Prezes Regionalnej Rady: Andrzej Karpiak

RO PIBR w SUWAŁKACH

ul. Noniewicza 85C lokal 14/1, II piętro; 16-400 Suwałki
tel.
e-mail: suwalki@pibr.org.pl
suwalki.pibr.org.pl
Prezes Regionalnej Rady: Alicja Saładonis

RO PIBR w SZCZECINIE

al. Papieża Jana Pawła II 45/3, 70-415 Szczecin
tel./faks (91) 433 06 66
e-mail: szczecin@pibr.org.pl
szczecin.pibr.org.pl
Prezes Regionalnej Rady: Małgorzata Marzęcka

RO PIBR w TARNOWIE

ul. Piłsudskiego 5, 33-100 Tarnów
tel. 513 904 008
e-mail: tarnow@pibr.org.pl
tarnow.pibr.org.pl
Prezes Regionalnej Rady: Maria Piekarczyk

RO PIBR w TORUNIU

ul. Św. Katarzyny 9/11, 87-100 Toruń
tel./faks 501 567 777, 509 461 661, 508 521 602
e-mail: torun@pibr.org.pl
torun.pibr.org.pl
Prezes Regionalnej Rady: Justyna Torchała

RO PIBR w WARSZAWIE

ul. Wolność 7 lokal C, 01-018 Warszawa
tel. (22) 862 54 70, 862 54 80, faks (22) 862 54 90
e-mail: warszawa@pibr.org.pl
warszawa.pibr.org.pl
Prezes Regionalnej Rady: dr Justyna Beata Zakrzewska

RO PIBR we WROCŁAWIU

ul. Świętokrzyska 36, 50-327 Wrocław
tel. (71) 322 17 13, 666 377 034; faks (71) 322 14 11
e-mail: wroclaw@pibr.org.pl
wroclaw.pibr.org.pl
Prezes Regionalnej Rady: Piotr Łyskawa

RO PIBR w ZIELONEJ GÓRZE

ul. Batorego 16 lok. 17, 65-084 Zielona Góra
tel. 797 058 108
e-mail: zielonagora@pibr.org.pl
zielonagora.pibr.org.pl
Prezes Regionalnej Rady: Jacek Korzyb

Podstawa prawna

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl