Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:29, 29.11.2023 r.

Patronat PIBR

Patronat Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) jest wyróżnieniem przyznawanym przedsięwzięciom zbieżnym z działalnością ustawową i statutową PIBR, w szczególności takim, które służą:
  • promocji zawodu biegłego rewidenta,
  • popularyzowaniu standardów zawodowych i etycznych,
  • wzmacnianiu obecności PIBR w środowiskach biznesowych i naukowych,
  • budowaniu wizerunku instytucji zaufania publicznego i odpowiedzialnej społecznie.

Zasady, warunki i tryb przyznawania Patronatów PIBR zostały określone w Regulaminie przyznawania patronatów przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów

W celu uzyskania Patronatu PIBR konieczne jest przesłanie wypełnionego i podpisanego Wniosku o Patronat PIBR na adres: patronaty@pibr.org.pl

Wniosek należy złożyć nie później niż 45 dni przed datą wydarzenia. W uzasadnionych wypadkach możliwe jest rozpatrzenie wniosku złożonego w krótszym terminie.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl