Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:29, 21.07.2024 r.

ESGKoncepcja ESG czyli zrównoważony rozwój i nowe podejście do sprawozdawczości

Skrót ESG pochodzi od angielskich słów: Environmental (środowisko),  Social (społeczeństwo), Governance (ład korporacyjny) i odnosi się do prowadzenia działalności biznesowej w sposób odpowiedzialny w zakresie: kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Takie podejście charakteryzuje zrównoważony rozwój, który w dzisiejszym świecie zaczyna być priorytetem, tym samym staje się on nieodzownym elementem strategii każdej firmy.

W związku z wprowadzeniem regulacji ESG, biznes będzie musiał nie tylko zmodyfikować swoje modele operacyjne, aby spełniać nowe wymagania, ale także przemyśleć, w jaki sposób zmieniający się klimat wpłynie na jego przyszłą działalność i rentowność. Wiąże się to z zagadnieniem podwójnej istotności, która oznacza, że przedsiębiorstwa muszą uwzględnić zarówno wpływ swoich działań na środowisko, jak i to, jak zmiany klimatyczne oddziałują na ich własne funkcjonowanie czy długoterminową strategię rozwoju.

ESG to długoterminowy trend, który będzie kształtować sposób prowadzenia działalności gospodarczej w nadchodzących latach. Firmy, które już teraz inwestują w ESG, zyskują przewagę konkurencyjną, budując zaufanie wśród klientów, pracowników i inwestorów. Wdrażanie standardów służących zrównoważonemu rozwojowi staje się kluczowym czynnikiem sukcesu w obliczu globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatu i społecznymi oczekiwaniami.

W parze ze zmianą modelu biznesowego zmieniają się wymogi odnośnie raportowania. W celu ujednolicenia przekazywanych informacji przez firmy na temat swoich działań w zakresie ESG, Unia Europejska przyjęła dyrektywę w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. „CSRD”). Zgodnie z nią został wyznaczony harmonogram wdrażania nowego rodzaju sprawozdawczości w oparciu o Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (w skrócie z ang. ESRS). Pierwsza grupa jednostek będzie raportować zgodnie z nowymi wytycznymi już za 2024 r.

W związku z tym konieczne będzie przeprowadzenie także atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (SZR), zwanej także atestacją ESG, zgodnie z odpowiednimi standardami atestacji. Uprawnionymi w Polsce do jej przeprowadzania są wyłącznie biegli rewidenci, którzy rok rocznie przechodzą obowiązkowe szkolenia.

Zachęcamy biegłych rewidentów i wszystkich zainteresowanych tematyką ESG do korzystania z naszej bazy informacji na ten temat, która jest na bieżąco uzupełniana.


 „Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju – brama do zielonego zysku” nagranie EFAA i EUIPO
ESG/ WYDARZENIA


2024

28 czerwca 2024 - Prezentacja MFiPR dyrektywy dot. należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/2217,Prezentacja-dyrektywy-dot-nalezytej-starannosci-przedsiebiorstw-w-zakresie-zrownowazonego-rozwoju

17 czerwca 2024 - II Kongres Kompas ESG - patronat PIBR

https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/2207,II-Kongres-Kompas-ESG-pod-patronatem-PIBR

17 czerwca 2024 – Spotkanie zorganizowane przez PIBR z ekspertami środowiskowymi nt. atestacji sprawozdawczości zrównoważonego

https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/2211,Spotkanie-z-ekspertami-srodowiskowymi-

10 czerwca 2024 - Debata podczas Europejskiego Kongresu Finansowego „Nowe regulacje w zakresie zrównoważonego rozwoju – perspektywa nadzoru” z udziałem Prezesa KRBR

https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/2206,Debata-Nowe-regulacje-w-zakresie-zrownowazonego-rozwoju-perspektywa-nadzoru-

6-7 czerwca 2024 - 22. spotkanie Porozumienia Wyszehradzkiego Izb Biegłych Rewidentów m.in. na sprawozdawczości i atestacji w zakresie zrównoważonego rozwoju

https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/2205,22-spotkanie-Porozumienia-Wyszehradzkiego-Izb-Bieglych-Rewidentow

6 czerwca 2024 - Doroczna Konferencję IIA Polska pt. "Nie narzekaj, że masz pod górę jeśli zmierzasz na szczyt. Wyzwania dla Audytorów na przełomie 2024/25: Nowe Standardy IIA, Raportowanie Niefinansowe i Sztuczna Inteligencja” - patronat PIBR

https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/2191,Doroczna-Konferencje-IIA-Polska-pod-patronatem-PIBR

27 maja 2024 - Webinarium MFiPR i SGH na temat należytej staranności w odpowiedzialnym prowadzeniu działalności biznesowej

https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/2194,Webinarium-na-temat-nalezytej-starannosci-w-odpowiedzialnym-prowadzeniu-dzialalnosci-biznesowej-27-maja-2024

24 maja 2024 - XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi” m.in. o raportowaniu zrównoważonego rozwoju – patronat PIBR

https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/2196,XXXI-Ogolnopolska-Konferencja-Naukowa-Rachunkowosc-w-zarzadzaniu-jednostkami-gospodarczymi-

23 maja 2024 – Money Talks: “Navigating Sustainability Reporting - How to Create Value for Business and Stakeholders” – patronat PIBR

https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/2181,AICPA-CIMA-zaprasza-23-maja-2024-r-na-spotkanie-z-cyklu-Money-Talks-dot-CSRD

10 maja 2024 – Spotkanie grupy roboczej “Raportowanie ESG” Forum Odpowiedzialnego Biznesu z udziałem ekspertów PIBR

https://odpowiedzialnybiznes.pl/

6 maja 2024 – Konferencja Europejskiej Federacji Księgowych i Biegłych Rewidentów MŚP (European Federation of Accountants and Auditors for small and medium seize enterprises - EFAA for SMEs) m.in. na temat zrównoważonego rozwoju

https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/2193,30-lat-dzialalnosci-EFAA-for-SMEs

25 kwietnia 2024 - Webinarium MFiPR i MF „Prezentacja projektu ustawy wdrażającej CSRD” – wystąpienie Prezesa KRBR

https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/2175,Glos-PIBR-o-przygotowaniach-do-atestacji-ESG-podczas-webinarium-dot-wdrozenia-dyrektywy-CSRD

16-17 kwietnia 2024  - XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – człowiek, innowacje, środowisko” – patronat PIBR

https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/2140,XI-Ogolnopolska-Konferencja-Naukowa-dot-zrownowazonego-rozwoju

16 kwietnia 2024 - Targi Idei ESG w Warszawie - PIBR partnerem merytorycznym

https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/2159,PIBR-partnerem-merytorycznym-Targow-Idei-ESG-16-kwietnia-2024-r-

9 kwietnia 2024 - ESG & Sustainability FORUM „Go to the future 2024”- patronat PIBR

https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/2160,ESG-Sustainability-FORUM-Go-to-the-future-2024-pod-patronatem-PIBR

8 kwietnia 2024 - Okrągły Stół Zrównoważonej Transformacji Gospodarczej w Warszawie z udziałem Prezesa KRBR

https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/2164,Okra-gly-Stol-Zrownowaz-onej-Transformacji-Gospodarczej-z-udzialem-Prezesa-KRBR

19 stycznia 2024 – Spotkanie grupy roboczej “Raportowanie ESG” Forum Odpowiedzialnego Biznesu z udziałem ekspertów PIBR

https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/2127,Podsumowanie-stycznia-2024-wydarzenia-z-udzialem-przedstawicieli-KRBR


2023

11-12 grudnia 2023 - 11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Financial Reporting and Auditing: Challenges of aTransformation Era” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – PIBR partnerem merytorycznym

https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/2100,Grudniowe-wydarzenia-z-udzialem-przedstawicieli-KRBR

6 - 7 grudnia 2023 - II edycja Forum Innowatorów ESG - patronat PIBR

https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/2079,II-edycja-Forum-Innowatorow-ESG

16–17 października 2023  - XXIV Doroczna Konferencja Audytingu PIBR pt. „Biegły rewident. Jakość. Zaufanie: zielony audyt, standardy zarządzania jakością, etyka i niezależność”

https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/2066,XXIV-Doroczna-Konferencja-Audytingu-podsumowanie

Spotkanie 8 #ESG

20 czerwca 2024, 9.00 – 10.30

Ocena podwójnej istotności zgodnie z wymaganiami standardów ESRS - rafy i mielizny, na które można wpaść.

https://www.pibr.org.pl/pl/poranki


Spotkanie 1 #ESG

30 stycznia 2024, 9.00 – 10.30

Raportowanie zrównoważonego rozwoju – szanse i wyzwania dla biegłych rewidentów.

https://www.pibr.org.pl/pl/poranki

 

CE PIBR

ODZ:

  1. Standardy raportowania zrównoważonego rozwoju - wymogi i przykłady zastosowania;
  2. Raportowanie zrównoważone ESG - czym jest i jak zacząć je analizować? on-line

Kursy:

  1. Zagadnienia społeczne, prawa człowieka i procedury należytej staranności w sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju
  2. Atestacja pierwszych raportów ESG 2023 - na co zwrócić uwagę

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju i jej atestacja to temat nowy i intersujący. Chętnie podzielimy się wiedzą lub w przypadku wykraczajacycm poza nasze kompetencje odeślemy do innych, odpowiednich źródeł.

Osoby, które chcą do nas skierować pytanie w powyższym zakresie tematycznym, prosimy o przesłanie pytania na adres mailowy:

atestacjaesg@pibr.org.pl

Będziemy odpowiadać możliwie najszybciej. 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl