Informacje dla biegłych rewidentów

zobacz wszystko

Rota ślubowania biegłego rewidenta

Przyrzekam, że jako biegły rewident będę wykonywać mój zawód w poczuciu odpowiedzialności, z całą rzetelnością i bezstronnością, zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi standardami wykonywania zawodu. W swoim postępowaniu będę kierował się zasadami etyki zawodowej i niezależnością. Poznane w trakcie wykonywania zawodu biegłego rewidenta fakty i okoliczności zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.

Biegli sądowi – problemy zawodu

Komisja Biegłych Sądowych przy PIBR wydała właśnie pierwszy numer swojego biuletynu.

czytaj dalej

AKTUALNOŚCI

24 kwietnia 2018

Komitet Standardów Rachunkowości o użytkowaniu wieczystym

KSR chce wesprzeć samorządy lokalne w ujmowaniu w ewidencji i sprawozdawczości...

24 kwietnia 2018

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów o budżecie 2018

Na posiedzeniu Rady 10 kwietnia 2018 r. zadecydowano o dodaniu do tematyki czerwcowego...

24 kwietnia 2018

Przyszłość sprawozdawczości przedsiębiorstw –...

Accountancy Europe opublikowało rozwinięcie swojego raportu z 2015 r. Polska wersja...

Znajdź biegłego rewidenta lub firmę audytorską

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf