Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 03:54, 27.01.2021 r.

Informacje dla biegłych rewidentów

zobacz wszystko

Rota ślubowania biegłego rewidenta

Przyrzekam, że jako biegły rewident będę wykonywać mój zawód w poczuciu odpowiedzialności, z całą rzetelnością i bezstronnością, zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi standardami wykonywania zawodu. W swoim postępowaniu będę kierował się zasadami etyki zawodowej i niezależnością. Poznane w trakcie wykonywania zawodu biegłego rewidenta fakty i okoliczności zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.

Potwierdzenia zewnętrzne - wskazówki PIBR

Przedstawiamy „Wskazówki dotyczące potwierdzeń zewnętrznych w warunkach badania zdalnego”.

czytaj dalej

AKTUALNOŚCI

26 stycznia 2021

Uwzględnienie ryzyka klimatycznego w badaniu...

IAASB przygotował dokument zwracający uwagę na okoliczność uwzględniania ryzyk...

25 stycznia 2021

PANA uruchomiła System Rejestracji i Ewidencji Firm...

Polska Agencja Nadzoru Audytowego uruchomiła informatyczny System Rejestracji i...

25 stycznia 2021

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy a zakładanie spółki

Udostępniamy polską wersję językową trzeciej części przewodnika IFAC...

Rejestr biegłych rewidentów

 

Kompendium wiedzy podatkowej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z harmonogramem szkoleń podatkowych, m. in. w...

 

Dane osobowe w firmie audytorskiej/ biurze rachunkowym

Nowość w ofercie CE PIBR – kompendium wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

CE PIBR zapraszam do udziału w szkoleniu w trakcie, którego usystematyzują...


e-Księgarnia

Oferta publikacji

"Pokolenia – perspektywy"

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl