Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:28, 26.11.2020 r.

Informacje dla biegłych rewidentów

zobacz wszystko

Rota ślubowania biegłego rewidenta

Przyrzekam, że jako biegły rewident będę wykonywać mój zawód w poczuciu odpowiedzialności, z całą rzetelnością i bezstronnością, zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi standardami wykonywania zawodu. W swoim postępowaniu będę kierował się zasadami etyki zawodowej i niezależnością. Poznane w trakcie wykonywania zawodu biegłego rewidenta fakty i okoliczności zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.

Bank dylematów etycznych

Zachęcamy biegłych rewidentów do przesyłania opisów dylematów etycznych, z którymi zetknęli się w swojej praktyce zawodowej.

czytaj dalej

AKTUALNOŚCI

25 listopada 2020

Objaśnienia do Kodeksu IESBA - część jedenasta

Tematem kolejnej części analizy Kodeksu etyki IESBA jest rola księgowego i jego...

23 listopada 2020

Stawka procentowa opłat z tytułu nadzoru za 2021 r.

Opublikowane zostało obwieszczenie w sprawie stawki procentowej opłat z tytułu...

20 listopada 2020

Bożena Lisiecka-Zając 1944-2020

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Bożeny...

Rejestr biegłych rewidentów

 

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

Szczegółowo omówimy wymogi nowego standardu oraz wpływ nowych zasad na...

 

Dokumentacja cen transferowych - procedury badania

W trakcie szkolenia uczestnik będzie miał możliwość warsztatowej analizy...


e-Księgarnia

Oferta publikacji

"Pokolenia – perspektywy"

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl