Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 04:21, 26.10.2020 r.

Informacje dla biegłych rewidentów

zobacz wszystko

Rota ślubowania biegłego rewidenta

Przyrzekam, że jako biegły rewident będę wykonywać mój zawód w poczuciu odpowiedzialności, z całą rzetelnością i bezstronnością, zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi standardami wykonywania zawodu. W swoim postępowaniu będę kierował się zasadami etyki zawodowej i niezależnością. Poznane w trakcie wykonywania zawodu biegłego rewidenta fakty i okoliczności zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.

Zakończyła się XXI Doroczna Konferencja Audytingu

Przeszło tysiąc osób wzięło udział w XXI Dorocznej Konferencji Auditingu, po raz pierwszy w historii cyklu zorganizowanej w formule zdalnej. Kilkunastu ekspertów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz gości, w tym kierownictwo Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego,...

czytaj dalej

Rejestr biegłych rewidentów

 

Zorganizowana część przedsiębiorstwa – aspekty formalne i podatkowe oraz ujęcie...

W trakcie szkolenia zapoznają się Państwo z istotą zorganizowanej części...

 

Dokumentowanie wybranych procedur badania

Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach w trakcie, których:

 

Bezpieczeństwo informatyczne firmy audytorskiej i elektroniczne dowody badania

Pandemia COVID-19 znacznie przyspieszyła elektronizację całego procesu badania...


e-Księgarnia

Oferta publikacji

"Pokolenia – perspektywy"

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl