Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:08, 29.05.2023 r.

Zostań biegłym rewidentem seniorem

Nowa ustawa o biegłych rewidentach wprowadziła możliwość uzyskania statusu biegłego rewidenta seniora. Jeśli nie świadczysz już usług zastrzeżonych dla biegłych rewidentów – na przykład nie badasz sprawozdań finansowych – i nie chcesz ponosić kosztów obowiązkowych szkoleń czy składek członkowskich, to właśnie rozwiązanie dla Ciebie.

Tytuł biegłego rewidenta seniora to zwolnienia z samorządowych obowiązków przy zachowaniu kontaktu ze środowiskiem i zawodowego prestiżu. Więcej dowiesz się na tej stronie, a także kontaktując się z biurem PIBR.

Aby zostać biegłym rewidentem seniorem, wystarczy ściągnąć, wypełnić i odesłać do biura PIBR formularz zamieszczony na tej stronie. Otrzymasz go także w siedzibie swojego oddziału regionalnego.

Czy mogę zostać biegłym rewidentem seniorem?

Tytuł może uzyskać każdy biegły rewident, który w dniu składania odpowiedniej deklaracji przekroczył próg wieku emerytalnego i znajduje się w rejestrze biegłych rewidentów albo został z niego wcześniej wykreślony na swój wniosek.

Należy pamiętać, że tytułem biegłego rewidenta seniora nie może posługiwać się osoba, która została skreślona z rejestru w sposób inny niż na własny wniosek.

Co daje mi tytuł biegłego rewidenta seniora?

Wiąże się to z całkowitym zwolnieniem z obowiązku płacenia składek członkowskich. Biegłego rewidenta seniora nie dotyczy także obowiązkowe doskonalenie zawodowe i w związku z tym nie musi uczestniczyć w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Biegły rewident senior trwale pozostaje jednak w środowisku biegłych, z pełnym prawem uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych dla biegłych rewidentów.

Czy jako biegły rewident senior muszę zrezygnować z jakiejkolwiek aktywności zawodowej?

Biegły rewident senior nie może jedynie wykonywać czynności rewizji finansowej zastrzeżonych dla biegłych rewidentów. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by prowadził np. biuro podatkowo-rachunkowe, pracował jako członek rad nadzorczych lub komitetów audytu. Musi jednak pamiętać, że obowiązuje go dbałość o dobre imię tytułu „biegłego rewidenta seniora”.

Czy jako biegły rewident senior mogę brać udział w życiu środowiska?

Tak, biegli rewidenci seniorzy są i pozostaną ważną częścią środowiska. Mają między innymi prawo udziału we wszystkich wydarzeniach szkoleniowych i integracyjnych organizowanych przez samorząd, mogą też korzystać ze zniżek w opłatach za konferencje i szkolenia. Obecnie większość inicjatyw kierowanych do biegłych rewidentów seniorów organizowana jest w oddziałach regionalnych. KRBR będzie wspierać takie projekty.

Czy jako biegły rewident senior będę posiadał prawa wyborcze na zjazdach?

Nie, z tytułem biegłego rewidenta seniora nie wiążą się prawa wyborcze w ramach samorządu zawodowego. Biegły rewident senior nie może zatem kandydować do składu organów PIBR ani oddawać głosu w wyborach samorządowych organizowanych co cztery lata.

Jak mogę zostać biegłym rewidentem seniorem?

Aby uzyskać tytuł biegłego rewidenta seniora, wystarczy wypełnić krótki formularz, dostępny w oddziałach regionalnych i na stronie PIBR. Formularz można także zamówić na wybrany adres telefonicznie: (22) 637 30 81-83 wew. 200 lub mailowo: senior@pibr.org.pl.

Gdzie mogę zdobyć więcej informacji?

KRBR uruchomiła specjalną telefoniczną infolinię pod numerem (22) 637 30 81-83 wew. 200. Pracownicy Biura PIBR udzielą tam odpowiedzi na wszelkie pytania związane z tytułem „biegłego rewidenta seniora”.

Pobierz formularz

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl