Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 19:04, 24.03.2023 r.

Organy PIBR

Wybrana na czteroletnią kadencję na IX Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów (10-12.06.2019 r., Jachranka).

Barbara Misterska-Dragan

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Monika Kaczorek

Zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Jan Letkiewicz

Zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Danuta Drobniak

Skarbnik Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Andrzej Karpiak

Sekretarz Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Joanna Chwaścikowska-Karwacka

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Jarosław Dac

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Kamil Jesionowski

Kamil Jesionowski

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Adam Kęsik

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Agnieszka Müller-Grządka

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Mirosław Szmigielski

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Bożena Wilk

Bożena Wilk

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Piotr Witek

Piotr Witek

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Agnieszka Wujek

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Joanna Żukowska-Kalita

Joanna Żukowska-Kalita

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (do dnia 18.02.2022 r. w związku z rezygnacją)

Wybrana na czteroletnią kadencję na IX Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów (10-12.06.2019 r., Jachranka).

Władysław Fałowski

Przewodniczący

Jacek Wegner

Zastępca przewodniczącego

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Członek komisji (od dnia 20.08.2019 r.)

Śp. Antoni Kwasiborski

Członek komisji (do dnia 18.08.2019 r.)

Stefan Wójcicki

Członek komisji

Małgorzata Zandecka

Członek komisji

Wybrana na czteroletnią kadencję na IX Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów (10-12.06.2019 r., Jachranka).

Monika Matyszewska

Przewodnicząca KKR, Zastępca Przewodniczącej (do dnia 21.10.2020r.)

Elżbieta Pudło

Elżbieta Pudło

Przewodnicząca KKR (do dnia 7.10.2020 r. w związku z rezygnacją)

Dorota Mikulska

Dorota Mikulska

Zastępca przewodniczącej KKR, Członek Komisji (do dnia 21.10.2020r.)

Jacek Zimny

Jacek Zimny

Sekretarz KKR

Jędrzej Koziński

Członek KKR

Wybrany na czteroletnią kadencję na iX Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów (10-12.06.2019 r., Jachranka).
Józef Król

Józef Król

Przewodniczący

Elżbieta Szambelan-Bakuła

Zastępca przewodniczącego

Halina Gronek

Halina Gronek

Członek sądu

Irena Kucharewicz

Irena Kucharewicz

Członek sądu

Józef Kuszneruk

Józef Kuszneruk

Członek sądu (do dnia 17.03.2021 r. w związku z rezygnacją)

Andrzej Kuligiewicz

Andrzej Kuligiewicz

Członek sądu

Jolanta Pyrz

Jolanta Pyrz

Członek sądu

Krystyna Sakson

Krystyna Sakson

Członek sądu

Małgorzata Winter

Małgorzata Winter

Członek sądu

Danuta Wójcik

Danuta Wójcik

Członek sądu (do dnia 4.10.2022 r. w związku z wystąpieniem z Samorządu)

Wybrany na czteroletnią kadencję na IX Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów (10-12.06.2019 r., Jachranka).
Klaudia Hałas

Klaudia Hałas

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny

Wiesława Bagińska-Rusek

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Danuta Boniecka

Danuta Boniecka

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Alicja Garbalińska

Alicja Garbalińska

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Wojciech Jamróz

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Katarzyna Kulesza

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Stefan Owecki

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Cezary Pawelczak

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Andrzej Piech

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Ewa Sobińska

Ewa Sobińska

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Ewa Stopczyńska

Ewa Stopczyńska

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Joanna Wielgórska-Leszczyńska

Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Barbara Misterska-Dragan

Komitet Standardów Rachunkowości

Ernest Podgórski

Komitet Standardów Rachunkowości

Anna Sirocka

Komitet Standardów Rachunkowości

Monika Kaczorek

Rada Standardów Raportowania

Joanna Chwaścikowska – Karwacka

Joanna Chwaścikowska – Karwacka

Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Kamil Jesionowski

Kamil Jesionowski

Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl