Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 05:43, 10.12.2023 r.

Mirosław Szmigielski

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Mirosław Szmigielski – biegły rewident, FCCA – dyrektor w dziale audytu i doradztwa księgowego w PwC, związany z firmą od 1990 r. Do obecnych jego obowiązków należą sprawy regulacyjne w Polsce i w Europie Centralnej i Wschodniej (CEE). Jest także odpowiedzialny za nadzór nad sporządzaniem sprawozdań audytorów PwC z wykonanych usług w Polsce i w CEE. Zajmuje się również dostarczaniem rozwiązań w zakresie badania sprawozdań finansowych i rachunkowości zgodnie z polskimi standardami dla klientów i zespołów audytowych PwC. Był członkiem regionalnej grupy PwC Global Accounting Services, która zapewnia klientom i pracownikom PwC w CEE rozwiązania księgowe w zakresie stosowania MSSF. W latach 2002 – 2007 kierował technicznym departamentem w Warszawie, a w latach 2007 – 2010 w Bukareszcie. W latach 2011 – 2014 był członkiem regionalnego zespołu CEE QMS (Quality Management System) i uczestniczył w regionalnych kontrolach funkcjonowania wewnętrznych systemów kontroli jakości w licznych krajach w regionie.

Badał sprawozdania finansowe dużych i mniejszych podmiotów gospodarczych, w tym licznych podmiotów notowanych na GPW. Uczestniczył w licznych emisjach akcji spółek publicznych. Jego działalność obejmuje również publikację artykułów o tematyce rachunkowości oraz wystąpienia publiczne i prowadzenie szkoleń, w tym dla komitetów audytu. Brał czynny udział w pracach nad ustawą o rachunkowości (1994 r.) oraz nad nową ustawą o biegłych rewidentach oraz nad jej nowelizacją.

W kadencji 2019-2023 był członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR), a także przewodniczącym Komisji do opiniowania aktów prawnych oraz członkiem Komisji organizacyjno-programowej ds. Dorocznej Konferencji Audytingu.

W obecnej kadencji ponownie wybrany na członka KRBR.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl