Jak zostać biegłym rewidentem

Chcesz zostać ekspertem z wszechstronną wiedzą o księgowości, rachunkowości i podatkach? Chcesz swobodnie poruszać się w regulacjach prawnych, które obowiązują przedsiębiorstwa? Dołącz do ponad 3 tysięcy aktywnych biegłych rewidentów i razem z nami dbaj o wiarygodność informacji finansowej oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Chcesz rozpocząć postępowanie kwalifikacyjne na biegłego rewidenta?

(formularz zgłoszenia będzie dostępny po ogłoszeniu nowej rekrutacji)

Jeśli Komisja Egzaminacyjna dopuści Cię do postępowania kwalifikacyjnego to otrzymasz:

  • numer ewidencyjny (o czym powiadomimy Cię pisemnie),
  • dostęp do logowania na stronie PIBR,
  • indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat na rzecz PIBR (w tym egzaminów).

Prestiżowy i ceniony zawód

Biegły rewident to zawód zaufania publicznego. Obiektywizm, uczciwość, przestrzeganie zasad etyki to fundamenty naszego zawodu. Jest to także najbardziej prestiżowy tytuł, jaki może uzyskać specjalista z sektora księgowo-finansowego w Polsce. Tytuł biegłego rewidenta jest szczególnie ceniony wśród pracodawców, którzy rekrutują personel średniego i wyższego szczebla finansowego.

Biegły rewident to doradca

Biegły to nie tylko księgowy czy audytor, ale też doradca, który może wspierać firmę w dostępie do kapitału, doradztwie podatkowym, przygotowaniu sprawozdania czy przeglądzie rachunkowości.

Kto może zostać biegłym rewidentem?

Aby zostać biegłym rewidentem musisz:

  • korzystać z pełni praw publicznych oraz mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
  • mieć nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem, w tym w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, dawać rękojmie prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • ukończyć studia wyższe i władać językiem polskim,
  • odbyć praktykę i aplikację,
  • zdać egzaminy z wiedzy teoretycznej i egzamin dyplomowy,
  • złożyć ślubowanie.

Szczegóły o postępowaniu kwalifikacyjnym dla biegłych rewidentów znajdują się w zakładce „Kandydaci”.

Przyrzekam, że jako biegły rewident będę wykonywać mój zawód w poczuciu odpowiedzialności, z całą rzetelnością i bezstronnością, zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi standardami wykonywania zawodu. W swoim postępowaniu będę kierował się zasadami etyki zawodowej i niezależnością. Poznane w trakcie wykonywania zawodu biegłego rewidenta fakty i okoliczności zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.

Rota ślubowania biegłego rewidenta

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf