Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 03:37, 22.08.2019 r.

KK - Kwestionariusz osobowy nowy

Komisja Egzaminacyjna
00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II 80

ZGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU
DO POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
NA BIEGŁEGO REWIDENTA

Dane kandydata
Adres do korespondencji
Kontakt

* podanie numeru jest opcjonalne

Miejsce zdawania egzaminów
Administratorem danych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej PIBR). Jednocześnie informujemy, iż został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych ("IOD”), adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email:iod@pibr.org.pl.Czytaj całość

Dane osobowe gromadzone przy pomocy formularza zgłoszeniowego/dokumentów aplikacyjnych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz prowadzeniem ewidencji kandydatów na biegłych rewidentów. Dane osobowe gromadzone w postaci numeru telefony przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody wyrażonej w celu ułatwienia kontaktu z kandydatem. Dane osobowe podane w:

  • formularzu zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego,
  • kwestionariuszu osobowym przetwarzane będą do czasu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego,
  • w zakresie numeru telefonu przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody wyrażonej w tym celu.

Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażania) oraz ma prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na „Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych”), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu/dokumentach aplikacyjnych jest wymogiem wynikającym z rozdziału 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz.U. z 2017 poz. 2396), niezbędnym w celu realizacji postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów. Podanie danych w zakresie numeru telefonu jest dobrowolne. Ukryj

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl