Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:28, 7.12.2019 r.

Biuro PIBR

Biuro Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) zapewnia obsługę organizacyjno-kancelaryjną:
  • organów PIBR,
  • komisji powoływanych przez KRBR,
  • Komisji Egzaminacyjnej.
Biuro PIBR działa na podstawie regulaminu organizacyjnego Biura PIBR, uchwalanego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (KRBR). Nadzór nad Biurem sprawuje prezes KRBR, który jest pracodawcą i zarządza pracą Biura przy pomocy dyrektora Biura PIBR.

Schemat organizacyjny Biura PIBRKomórki Biura PIBR
Dyrektor Biura PIBR
Maciej Chorostkowski
e-mail: maciej.chorostkowski@pibr.org.pl
Kieruje pracami Biura, koordynuje funkcje obsługi organów PIBR, komisji powołanych przez KRBR oraz Komisji Egzaminacyjnej. Reprezentuje Biuro na zewnątrz. Prowadzi współpracę m. in. z biurem obsługi Komisji Nadzoru Audytowego. Koordynuje działania związane z przeprowadzaniem przetargów.

Katarzyna Krzyżanowska

Dział Prawny
Katarzyna Krzyżanowska
e-mail: katarzyna.krzyzanowska@pibr.org.pl
Dział zajmuje się obsługą prawną PIBR. Udziela porad prawnych oraz sporządza opinie i ekspertyzy prawne. Reprezentuje PIBR i jej organy przed sądami powszechnymi i organami państwowymi (UOKiK, GIODO, TK, RPO).
Dział ds. Wsparcia Audytu
e-mail: katarzyna.korycka@pibr.org.pl
Dział zajmuje się monitorowaniem regulacji oraz publikacji (anglojęzycznych) w zakresie audytu. Przygotowuje streszczenia (wskazówki) materiałów i regulacji dotyczących konkretnych obszarów badania sprawozdań finansowych. Opracowuje projekty krajowych standardów rewizji finansowej (w oparciu o międzynarodowe standardy rewizji finansowej).

Dział Finansowo-Księgowy
Kierownik, Główny Księgowy: Marcin Przecioska
e-mail: marcin.przecioska@pibr.org.pl
Dział obsługuje PIBR w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości. Zajmuje się obsługą Komisji ds. finansowych i Krajowej Komisji Rewizyjnej. Prowadzi obsługę finansowo-księgową Centrum Edukacji PIBR.

Dział Samorządowy
Kierownik: Ewelina Kaczorowska-Wiosna
e-mail: ewelina@pibr.org.pl
Dział zajmuje się obsługą organów PIBR i komisji powołanych przez KRBR. Obsługuje rejestr biegłych rewidentów i listy firm audytorskich. Odpowiada za współpracę międzynarodową

Dział Postępowania Kwalifikacyjnego

Kierownik: Anna Krok
e-mail: anna.krok@pibr.org.pl
Dział zajmuje się obsługą Komisji Egzaminacyjnej oraz kandydatów na biegłych rewidentów. Prowadzi dokumentację postępowania kwalifikacyjnego i współpracuje z regionalnymi oddziałami PIBR, w których odbywają się egzaminy dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Dział Szkoleniowo-Wydawniczy
e-mail: szkolenia@pibr.org.pl
Dział zajmuje się obsługą działalności szkoleniowej i wydawniczej PIBR, w tym realizowanej przez Centrum Edukacji PIBR. Opracowuje zestawienia potrzeb szkoleniowych i współpracuje z wykładowcami, autorami, recenzentami i innymi osobami zaangażowanymi w proces wydawniczy.

Dział Informatyczny
e-mail: robert.lukasik@pibr.org.pl
Dział zajmuje się obsługą funkcjonowania Biura pod względem informatycznym. Administruje bazami danych PIBR, elektronicznym systemem obiegu dokumentów oraz stroną internetową PIBR i Centrum Edukacji PIBR.

Dział Administracyjny
e-mail: kamil.marjanski@pibr.org.pl
Dział zajmuje się obsługą organizacyjną i kancelaryjną, zaopatrzeniem oraz obsługą techniczną i gospodarczą PIBR. Prowadzi bieżącą współpracę z firmami zewnętrznymi, które świadczą usługi na rzecz PIBR.

Kontrolerzy PIBR
e-mail: piotr.nagraba@pibr.org.pl
Kontrolerzy PIBR przeprowadzają kontrole w firmach audytorskich w zakresie badań ustawowych jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego oraz usług objętych krajowymi standardami wykonywania zawodu innych niż badania ustawowe.

Godziny pracy Biura PIBR

  • poniedziałek – w godz. 8.00-18.00 (w dniu 14.10.2019 r. biuro będzie czynne do godz. 16:00),
  • od wtorku do piątku - w godz. 8.00-16.00.

Kontakt

Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa
telefon: 22 637 30 81-83
fax: 22 637 30 84
e-mail: biuro@pibr.org.pl

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl