Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:39, 22.07.2024 r.

Newsletter PIBR

Zapisz się, aby otrzymywać informacje m. in. o bieżącej działalności PIBR oraz planowanych zmianach w prawie i na rynku audytorskim.

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR") Czytaj całość
Jednocześnie informujemy, iż został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych ("IOD”), adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres e-mail: iod@pibr.org.pl. Dane osobowe gromadzone w celu wysyłki ofert handlowych za pośrednictwem drogi elektronicznej przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane podane w tym celu będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody podmiotu danych. Dane osobowe gromadzone w celu wysyłki informacji związanych z działalnością PIBR, za pośrednictwem drogi elektronicznej będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel oznacza informowanie członków PIBR o zmianach/nowościach dotyczących działalności PIBR. Dane podane w tym celu będą przetwarzane do czasu wyrażenia stosownego sprzeciwu. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażania) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom i współpracownikom Spółki, a także podmiotom przetwarzającym (Procesorzy), na podstawie zawartych umów, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl