Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:58, 22.07.2024 r.

Samorząd

Gospodarkę finansową Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR - do 20.06.2017 r. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów) prowadzi Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR). Podstawą gospodarki finansowej PIBR jest roczny plan finansowy uchwalany przez KRBR na każdy rok obrotowy.

Podstawowe zasady gospodarki finansowej PIBR ustala Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

Gospodarka finansowa PIBR podlega kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdania finansowe PIBR (do 20.06.2017 r. KIBR)

Zgodnie z § 13a ust. 2 pkt 1 statutu PIBR, począwszy od sprawozdania finansowego za 2018 r. KRBR ma obowiązek zamieszczania na stronie internetowej PIBR rocznych sprawozdań finansowych samorządu wraz z opinią Krajowej Komisji Rewizyjnej i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tych sprawozdań w domenie dostępnej dla biegłych rewidentów dostępnej po zalogowaniu się

Podstawa prawna

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustanowiła medal i odznakę PIBR.

Medal PIBR

Medal przyznawany jest za szczególne osiągnięcia na rzecz PIBR oraz na polu rewizji finansowej i/lub rachunkowości. Medalem można uhonorować:
 • osobę fizyczną,
 • osobę prawną,
 • jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej.


Termin nadsyłania wniosków o medal PIBR w 2022 r.

• 31 sierpnia 2022 r.

Termin wręczenia medali PIBR 26 październik 2022 r. w Warszawie


Wniosek o przyznanie MEDALU PIBR
Oświadczenie o niekaralności

Wniosek o przyznanie Medalu PIBR

Wnioski o zgłaszanie kandydatur do przyznania medalu mają prawo składać:

 • regionalne oddziały samorządu,
 • organy PIBR,
 • biegli rewidenci.

Aby wniosek został przyjęty musi:

 • zostać złożony w formie pisemnej,
 • zostać podpisany czytelnym podpisem przez osobą wnioskującą
 • zawierać adres do korespondencji lub adres e-mail.

Wnioski prosimy przekazywać drogą pocztową na adres:

Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Odznaka PIBR

Odznaka PIBR (brązowa, srebrna lub złota) przyznawana jest wyłącznie biegłym rewidentom, jako m.in. wyraz uznania za uczestnictwo w pracach na rzecz środowiska biegłych rewidentów.

Wnioski o zgłaszanie kandydatur do przyznania odznaczeń mają prawo składać regionalne oddziały samorządu oraz organy PIBR.

Rejestr odznaczeń PIBR

Terminy wręczania odznak PIBR w regionalnych oddziałach PIBR w 2018 r.

Obecnie nie ma zaplanowanych terminów wręczenia odznak PIBR w regionalnych oddziałach PIBR.

Kontakt

telefon: 22 637 30 81-83 wew. 132
e-mail: odznakipibr@pibr.org.pl

 

W 2011 r. powołano Fundację Seniora, której celami statutowymi są:

 • wspieranie biegłych rewidentów i byłych biegłych rewidentów, którzy zaprzestali czynnej działalności zawodowej,
 • opieka i pomoc społeczna biegłym rewidentom i byłym biegłym rewidentom,
 • aktywizacja biegłych rewidentów, którzy zaprzestali czynnej działalności zawodowej,
 • działalność w zakresie edukacji i nauki,
 • współpraca z instytucjami oraz organizacjami realizującymi zadania zbieżne z celami Fundacji.


Zwracamy się z uprzejmą prośbą, w szczególności do biegłych rewidentów oraz do firm audytorskich, o dokonywanie dobrowolnych wpłat na konto Fundacji. Za dokonywane wpłaty z góry dziękujemy i zapewniamy, że środki te zostaną wydatkowane zgodnie z celami statutowymi Fundacji.

Pamiętajmy, że każdy z nas może w przyszłości znaleźć się w potrzebie skorzystania z pomocy Fundacji.

Konto Fundacji

Bank PKO BP S.A.
97 1020 1042 0000 8502 0279 2968

1,5% podatku dla Fundacji Seniora

Od 3 stycznia 2023 r. Fundacja Seniora posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. 

Zachęcamy do przekazywania 1,5% podatku dochodowego za 2023 r. na pomoc potrzebującym ze środowiska biegłych rewidentów.

Fundację Seniora można znaleźć na liście OPP poprzez numer KRS 0000391583Zarząd Fundacji

 • Włodzimierz Naumiuk – prezes

Rada Fundacji

 • Joanna Chwaścikowska-Karwacka – przewodnicząca
 • Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos – zastępczyni przewodniczącej
 • Klaudia Hałas
 • Dawid Napierała
 • Agnieszka Pasek-Wujek

Kontakt

Polska Izba Biegłych Rewidentów
Fundacja Seniora
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Dokumenty Fundacji

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl