Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 22:56, 15.06.2019 r.

Samorząd

Gospodarkę finansową Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR - do 20.06.2017 r. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów) prowadzi Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR). Podstawą gospodarki finansowej PIBR jest roczny plan finansowy uchwalany przez KRBR na każdy rok obrotowy.

Podstawowe zasady gospodarki finansowej PIBR ustala Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

Gospodarka finansowa PIBR podlega kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdania finansowe PIBR (do 20.06.2017 r. KIBR)

Zgodnie z § 13a ust. 2 pkt 1 statutu PIBR, począwszy od sprawozdania finansowego za 2018 r. KRBR ma obowiązek zamieszczania na stronie internetowej PIBR rocznych sprawozdań finansowych samorządu wraz z opinią Krajowej Komisji Rewizyjnej i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tych sprawozdań w domenie dostępnej dla biegłych rewidentów dostępnej po zalogowaniu się

Podstawa prawna

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustanowiła medal i odznakę PIBR.

Medal PIBR

Medal przyznawany jest za szczególne osiągnięcia na rzecz PIBR oraz na polu rewizji finansowej i/lub rachunkowości. Medalem można uhonorować:
 • osobę fizyczną,
 • osobę prawną,
 • jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej.

Składanie wniosków o przyznanie medalu PIBR w 2018 r.

Termin składania wniosków o odznaczenie medalem PIBR w 2018 r. minął w dniu 15 maja 2018 r. O terminach składania wniosków w roku kolejnym informacja już wkrótce.

W związku z upłynięciem kadencji Kapituły Medalu 2015-2018, Krajowa Rada wybierze nowy skład Kapituły na najbliższym posiedzeniu KRBR.

Wniosek o przyznanie Medalu PIBR

Wnioski o zgłaszanie kandydatur do przyznania medalu mają prawo składać:

 • regionalne oddziały samorządu,
 • organy PIBR,
 • biegli rewidenci.

Aby wniosek został przyjęty musi:

 • zostać złożony w formie pisemnej,
 • zostać podpisany czytelnym podpisem przez osobą wnioskującą
 • zawierać adres do korespondencji lub adres e-mail.

Kapituła Medalu PIBR nie rozpatruje ponownie wniosków, które wcześniej nie uzyskały jej rekomendacji. Aby Kapituła ponownie rozpatrzyła wniosek dotyczący osoby, która nie uzyskała wcześniej rekomendacji Kapituły, konieczne jest ponowne złożenie wniosku.

Uroczyste wręczenie medali odbędzie się 23 października 2018 r. podczas XIX Dorocznej Konferencji Auditingu.

Wnioski prosimy przekazywać drogą pocztową na adres:

Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Odznaka PIBR

Odznaka PIBR (brązowa, srebrna lub złota) przyznawana jest wyłącznie biegłym rewidentom, jako m.in. wyraz uznania za uczestnictwo w pracach na rzecz środowiska biegłych rewidentów.

Wnioski o zgłaszanie kandydatur do przyznania odznaczeń mają prawo składać regionalne oddziały samorządu oraz organy PIBR.

Rejestr odznaczeń PIBR

Terminy wręczania odznak PIBR w regionalnych oddziałach PIBR w 2018 r.

Obecnie nie ma zaplanowanych terminów wręczenia odznak PIBR w regionalnych oddziałach PIBR.

Kontakt

telefon: 22 637 30 81-83 wew. 120
e-mail: monika.zytkowicz@pibr.org.pl

W 2011 r. powołano Fundację Seniora, której celami statutowymi są:

 • wspieranie biegłych rewidentów i byłych biegłych rewidentów, którzy zaprzestali czynnej działalności zawodowej,
 • opieka i pomoc społeczna biegłym rewidentom i byłym biegłym rewidentom,
 • aktywizacja biegłych rewidentów, którzy zaprzestali czynnej działalności zawodowej,
 • działalność w zakresie edukacji i nauki,
 • współpraca z instytucjami oraz organizacjami realizującymi zadania zbieżne z celami Fundacji.

Zarząd Fundacji

 • Stanisław Leszek – prezes
 • Andrzej Nowaczewski – członek

Rada Fundacji (kadencja 2015-2019)

 • Barbara Misterska-Dragan – przewodnicząca
 • Jolanta Gałuszka – zastępca przewodniczącej
 • Henryk Michał Drewniak
 • Maciej Ostrowski
 • Ernest Podgórski
 • Ewa Sowińska
Zwracamy się z uprzejmą prośbą, w szczególności do biegłych rewidentów oraz do firm audytorskich, o dokonywanie dobrowolnych wpłat na konto Fundacji. Za dokonywane wpłaty z góry dziękujemy i zapewniamy, że środki te zostaną wydatkowane zgodnie z celami statutowymi Fundacji.

Pamiętajmy, że każdy z nas może w przyszłości znaleźć się w potrzebie skorzystania z pomocy Fundacji.

Konto Fundacji

Bank PKO BP S.A.
97 1020 1042 0000 8502 0279 2968.

Kontakt

Polska Izba Biegłych Rewidentów
Fundacja Seniora
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Dokumenty Fundacji

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl