Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:17, 24.09.2021 r.

Zapytania ofertowe

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na wsparcie prawne obsługi organów PIBR

09 lipca 2021 r.

Informacje dotyczące szczegółowych kryteriów wyboru znajdują się w Uchwale Nr 1720/26a/2021 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru kancelarii prawnej do wsparcia prawnego obsługi organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Konkurs nie jest przetargiem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: tomasz.trzcinski@pibr.org.pl

Termin na złożenie oferty upływa z dniem 16 lipca 2021 r.


Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na obsługę prawną PIBR

09 lipca 2021 r.

Informacje dotyczące szczegółowych kryteriów wyboru znajdują się w Uchwale NR 1719/26a/2021 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru kancelarii prawnej do obsługi prawnej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Konkurs nie jest przetargiem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: tomasz.trzcinski@pibr.org.pl

Termin na złożenie oferty upływa z dniem 16 lipca 2021 r.


Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na dostawcę 10 (dziesięciu) sztuk notebooków wraz z replikatorami portów dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

17 marca 2021 r.

Informacje dotyczące szczegółowych kryteriów wyboru znajdują się w Uchwale nr 1476/22a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2021 r.

Konkurs nie jest przetargiem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: robert.lukasik@pibr.org.pl

Termin na złożenie oferty upływa z dniem 31 marca 2021 r.

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na dostawcę usług telekomunikacyjnych dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

12 lutego 2021 r.

Informacje dotyczące szczegółowych kryteriów wyboru znajdują się w Uchwale nr 1374/21a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 lutego 2021 r.

Konkurs nie jest przetargiem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: robert.lukasik@pibr.org.pl

Termin na złożenie oferty upływa z dniem 4 marca 2021 r.

Polska Izba Biegłych Rewidentów poszukuje firmy windykacyjnej do obsługi windykacyjnej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

15 grudnia 2020 r.

Informacje dotyczące szczegółowych kryteriów wyboru znajdują się w Uchwale nr 1240/19a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 listopada 2020 r.

Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: miroslaw.sieczczynski@pibr.org.pl oraz na adres e-mail: monika.bekier@pibr.org.pl

Termin na złożenie oferty upływa z dniem 05 stycznia 2021 r.

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na dostawcę usług do przeprowadzenia audytu teleinformatycznego stosowanych rozwiązań IT w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów.

11 grudnia 2020

z uwagi na dużą ilość pytań do niniejszego ogłoszenia Polska Izba Biegłych Rewidentów podjęła decyzję o przedłużeniu terminu złożenia ofert do dnia 30 grudnia 2020r.

Aby zredukować liczbę potencjalnych dodatkowych pytań, do ogłoszenia załączmy brief, szczegółowo określający zakres konkursu oraz zasady jego realizacji.

W celu uzyskania zestandaryzowanych informacji od Państwa, prosimy o składanie ofert zgodnie z załącznikiem opisującym zakres oferty.    

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: magdalena.polz@pibr.org.pl oraz na adres e-mail: miroslaw.sieczczynski@pibr.org.pl

Informacje dotyczące szczegółowych kryteriów wyboru znajdują się w załączniku do Uchwały nr 1172/18a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 28 października 2020 r.

Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Polska Izba Biegłych Rewidentów poszukuje Eksperta do wsparcia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w zakresie ustanawiania krajowych standardów wykonywania zawodu oraz krajowych standardów kontroli jakości

24 listopada 2020 r.

Informacje dotyczące szczegółowych kryteriów wyboru znajdują się w załączniku do Uchwały nr 1241/19a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 listopada 2020 r.

Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: miroslaw.sieczczynski@pibr.org.pl oraz na adres e-mail: monika.bekier@pibr.org.pl

Termin na złożenie oferty upływa z dniem 27 listopada 2020 r. o godz. 12:00.
 

Polska Izba Biegłych Rewidentów poszukuje Kancelarii Prawnej do obsługi prawnej Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

4 listopada 2020 r.

Informacje dotyczące szczegółowych kryteriów wyboru znajdują się w załączniku do Uchwały nr 1171/18a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 28 października 2020 r.

Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: miroslaw.sieczczynski@pibr.org.pl oraz na adres e-mail: monika.bekier@pibr.org.pl

Termin na złożenie oferty upływa z dniem 20 listopada 2020 r.

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na dostawcę usług do przeprowadzenia audytu teleinformatycznego stosowanych rozwiązań IT w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów.

4 listopada 2020 r.

Informacje dotyczące szczegółowych kryteriów wyboru znajdują się w załączniku do Uchwały nr 1172/18a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 28 października 2020 r.

Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: miroslaw.sieczczynski@pibr.org.pl oraz na adres e-mail: monika.bekier@pibr.org.pl

Termin na złożenie oferty upływa z dniem 20 listopada 2020 r.

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na dostawę sytemu informatycznego obsługi procesów finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

3 września 2020 r.

Informacje dotyczące szczegółowych kryteriów wyboru znajdują się w załączniku do uchwały nr 1104/16a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 2 września 2020 r.

Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: monika.bekier@pibr.org.pl oraz na adres e-mail: marcin.przecioska@pibr.org.pl

Termin na złożenie oferty upływa z dniem 17 września 2020 r.

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na tłumaczenie z języka angielskiego na język polski czwartego wydania „Przewodnika stosowania Międzynarodowych Standardów Badania w badaniu małych i średnich jednostek", opublikowanego przez IFAC w dwóch tomach w dniu 17 lipca 2018 r.

31 sierpnia 2020 r.

Informacje dotyczące szczegółowych kryteriów wyboru znajdują się w uchwale nr 1100/16a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

Wersja anglojęzyczna Przewodnika IFAC (tom I i II) dostępna jest tutaj.

Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: Joanna.Placzek@pibr.org.pl

Termin na złożenie oferty upływa z dniem 11 września 2020 r.

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na sukcesywne świadczenie usług cateringowych na potrzeby szkoleń organizowanych w siedzibie PIBR przez Centrum Edukacji PIBR.

24 lipca 2020 r.

Termin na złożenie oferty upływa z dniem 6 sierpnia 2020 r.

Informacje dotyczące szczegółowych kryteriów wyboru znajdują się w uchwale nr 1018/13a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 czerwca 2020 r.

Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Oferty należy składać drogą pocztową na adres: Polska Izba Biegłych Rewidentów ul. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa oraz na adres e-mail: Agnieszka.Rypkowska@pibr.org.pl

Oferta powinna zawierać:
- informacje na temat dostawcy i usług pozwalające na ocenę wg kryteriów wyboru zawartych w ww. uchwale,
- informacje na temat możliwości przeprowadzenia prezentacji dań na miejscu w Biurze PIBR,
- informacje na temat możliwości realizacji następujących wymagań:

wymagania do oferty na realizację usługi cateringowej w siedzibie PIBR podczas szkoleń CE PIBR:

a) informacje ogólne:
 • średnia ilość szkoleń w roku - 20 grup
 • ilość osób w grupie - od 10 do 30 osób
 • bezkosztowe anulowanie zamówienia na 5 dni przed planowanym terminem realizacji
 • znaczna zmiana ilości zamówionych posiłków - na 2 dni przed realizacją
 • nieznaczna korekta zamówienia - do godz. 12:00 dzień przed realizacją; w przypadku realizacji w poniedziałek, do godz. 12:00 w piątek przed terminem realizacji
b) wymogi dotyczące posiłku:
 • zupa
 • danie obiadowe do wyboru: mięsne i wegetariańskie (z możliwością zgłoszenia dodatkowych wymogów odnośnie dania na 2 dni przed terminem realizacji; np. danie bez laktozy, danie bezglutenowe)
 • dodatek skrobiowy
 • surówki, warzywa gotowane
Dostarczane potrawy powinny być świeże i przyrządzone w dniu dostawy, ze świeżych, posiadających aktualne terminy ważności produktów żywnościowych. Przy zamówieniach realizowanych przez kolejne, następujące po sobie dni, należy zapewnić różnorodność serwowanych dań.

c) pozostałe wymogi:
 • zapewnienie obsługi przez wykwalifikowany i uprawniony do tego typu świadczeń personel
 • przygotowanie, dowóz posiłków do siedziby Zamawiającego
 • serwowanie posiłków bezpośrednio przez obsługę (rezygnacja z tzw. Bufetów)
 • zastawa porcelanowa
 • sztućce
 • stoliki koktajlowe
 • stoliki pod bemary (opcjonalnie)
 • należy stosować się do wymagań higieniczno-epidemiologicznych wynikających z obostrzeń związanych z epidemią COVID-19

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na sukcesywne świadczenie usług cateringowych na potrzeby organizowanych w siedzibie PIBR posiedzeń/ konferencji

24 lipca 2020 r.

Termin na złożenie oferty upływa z dniem 6 sierpnia 2020 r.

Informacje dotyczące szczegółowych kryteriów wyboru znajdują się w uchwale nr 1017/13a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 czerwca 2020 r.

Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Oferty należy składać drogą pocztową na adres: Polska Izba Biegłych Rewidentów ul. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa oraz na adres e-mail: Agnieszka.Rypkowska@pibr.org.pl

Oferta powinna zawierać:
- informacje na temat dostawcy i usług pozwalające na ocenę wg kryteriów wyboru zawartych w ww. uchwale,
- informacje na temat możliwości przeprowadzenia prezentacji dań na miejscu w Biurze PIBR,
- informacje na temat możliwości realizacji następujących wymagań:

wymagania do oferty na realizację usługi cateringowej w siedzibie PIBR podczas posiedzeń/konferencji:

a) informacje ogólne:
 • średnia ilość posiedzeń w roku – dotychczas - ok. 180 (śr. ok. 15/m-c)
 • ilość osób na posiedzeniu - od 4 do 50 osób
 • bezkosztowe anulowanie zamówienia - na 5 dni przed planowanym terminem realizacji
 • znaczna zmiana ilości zamówionych posiłków - na 2 dni przed realizacją
 • nieznaczna korekta zamówienia - do godz. 12:00 dzień przed realizacją; w przypadku realizacji w poniedziałek, do godz. 12:00 w piątek przed terminem realizacji
b) przykładowe wymogi dotyczące posiłku:
 • zupa
 • danie obiadowe
 • kanapki bankietowe
 • mini wrapy
 • sałaty
 • owoce
 • bankietowe ciasteczka (rogaliki, pączki)
 • inne propozycje przekąsek bankietowych
Dostarczane potrawy powinny być świeże i przyrządzone w dniu dostawy, ze świeżych, posiadających aktualne terminy ważności produktów żywnościowych. Przy zamówieniach realizowanych przez kolejne, następujące po sobie dni, należy zapewnić różnorodność serwowanych dań.

c) pozostałe wymogi:
 • zapewnienie obsługi przez wykwalifikowany i uprawniony do tego typu świadczeń personel
 • przygotowanie, dowóz posiłków do siedziby Zamawiającego
 • serwowanie posiłków bezpośrednio przez obsługę (rezygnacja z tzw. bufetów)
 • zastawa porcelanowa
 • sztućce
 • stoliki koktajlowe
 • stoliki pod bemary (opcjonalnie)
 • należy stosować się do wymagań higieniczno-epidemiologicznych wynikających z obostrzeń związanych z epidemią COVID-19

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, w tym na potrzeby obsługi organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, komisji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz szkoleń Centrum Edukacji PIBR

6 lipca 2020 r.

Informacje dotyczące szczegółowych kryteriów wyboru znajdują się w uchwale nr 1020/13a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 czerwca 2020 r. 

Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).


Oferty należy składać tradycyjną drogą pocztową na adres: Polska Izba Biegłych Rewidentów ul. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa oraz na adres e-mail: Agnieszka.Rypkowska@pibr.org.pl

W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie prosimy o wypełnienie także formularza cenowego oraz jego przesłanie w postaci elektronicznej na adres: Agnieszka.Rypkowska@pibr.org.pl


Termin na złożenie oferty wraz z formularzem cenowym upływa z dniem 15 lipca 2020 r.


Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na dostawy artykułów biurowych i papierniczych w na potrzeby Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

6 lipca 2020 r.

Informacje dotyczące szczegółowych kryteriów wyboru znajdują się w uchwale nr 1019/13a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 czerwca 2020 r. 

Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Oferty należy składać tradycyjną drogą pocztową na adres: Polska Izba Biegłych Rewidentów ul. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa oraz na adres e-mail: Agnieszka.Rypkowska@pibr.org.pl

W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie prosimy o wypełnienie także formularza cenowego oraz jego przesłanie w postaci elektronicznej na adres: Agnieszka.Rypkowska@pibr.org.pl


Termin na złożenie oferty wraz z formularzem cenowym upływa z dniem 15 lipca 2020 r.


Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na dostawy artykułów higienicznych i środków czystości w na potrzeby Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

6 lipca 2020 r.

Informacje dotyczące szczegółowych kryteriów wyboru znajdują się w uchwale nr 1016/13a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 czerwca 2020 r. 

Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Oferty należy składać tradycyjną drogą pocztową na adres: Polska Izba Biegłych Rewidentów ul. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa oraz na adres e-mail: Agnieszka.Rypkowska@pibr.org.pl

W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie prosimy o wypełnienie także formularza cenowego oraz jego przesłanie w postaci elektronicznej na adres: Agnieszka.Rypkowska@pibr.org.pl


Termin na złożenie oferty wraz z formularzem cenowym upływa z dniem 15 lipca 2020 r.


Polska Izba Biegłych Rewidentów poszukuje dostawcy usług public relations

19 grudnia 2019 r.

Wszystkie informacje dotyczące szczegółowych kryteriów wyboru znajdują się w uchwale nr 691/8/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17.12.2019  oraz briefie na bieżącą obsługę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w zakresie public relations.
Oferty należy składać tradycyjną drogą pocztową na adres: Polska Izba Biegłych Rewidentów ul. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa oraz na adres e-mail. magdalena.polz@pibr.org.pl

Termin na złożenie oferty upływa z dniem 10 stycznia 2019r.

Polska Izba Biegłych Rewidentów poszukuje Kancelarii Prawnej na obsługę prawną Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

25 listopada 2019 r.

Wszystkie informacje dotyczące szczegółowych kryteriów wyboru znajdują się w Uchwale KRBR NR 588/7a/2019 z dnia 22 listopada 2019 r.

Oferty należy składać tradycyjną drogą pocztową na adres: Polska Izba Biegłych Rewidentów ul. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa oraz na adres e-mail. monika.bekier@pibr.org.pl

Termin na złożenie oferty upływa z dniem 5 grudnia 2019r.

Serwer oraz licencja oprogramowania Open Microsoft

8 maja 2019 r.

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na dostawę serwera oraz licencji oprogramowania Microsoft Open. Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Szczegółowe kryteria wyboru stanowią: cena, a w przypadku, kiedy ceny proponowane przez uczestników konkursu będą identyczne bądź zbliżone, pod uwagę będzie brana ewentualna współpraca w przeszłości.

W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie prosimy o wypełnienie formularza cenowego oraz jego przesłanie w postaci elektronicznej na adres: robert.lukasik@pibr.org.pl w terminie do dnia 22 maja 2019 r.

Obsługa techniczna Zjazdu

16 stycznia 2019 r.

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na obsługę techniczną IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów organizowanego przez PIBR. Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Szczegółowe kryteria wyboru stanowią: cena, a w przypadku, kiedy ceny proponowane przez uczestników konkursu będą identyczne bądź zbliżone, pod uwagę będzie brana ewentualna współpraca w przeszłości. Od oferenta wymagana jest gwarancja zachowania poufności przy głosowaniach elektronicznych przeprowadzanych w formule tajnej.

W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie prosimy o wypełnienie formularza cenowego oraz jego przesłanie w postaci elektronicznej na adres: robert.lukasik@pibr.org.pl w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.


Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl