Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:48, 1.04.2020 r.

Zapytania ofertowe

Polska Izba Biegłych Rewidentów poszukuje dostawcy usług public relations

19 grudnia 2019 r.

Wszystkie informacje dotyczące szczegółowych kryteriów wyboru znajdują się w uchwale nr 691/8/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17.12.2019  oraz briefie na bieżącą obsługę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w zakresie public relations.
Oferty należy składać tradycyjną drogą pocztową na adres: Polska Izba Biegłych Rewidentów ul. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa oraz na adres e-mail. magdalena.polz@pibr.org.pl

Termin na złożenie oferty upływa z dniem 10 stycznia 2019r.

Polska Izba Biegłych Rewidentów poszukuje Kancelarii Prawnej na obsługę prawną Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

25 listopada 2019 r.

Wszystkie informacje dotyczące szczegółowych kryteriów wyboru znajdują się w Uchwale KRBR NR 588/7a/2019 z dnia 22 listopada 2019 r.

Oferty należy składać tradycyjną drogą pocztową na adres: Polska Izba Biegłych Rewidentów ul. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa oraz na adres e-mail. monika.bekier@pibr.org.pl

Termin na złożenie oferty upływa z dniem 5 grudnia 2019r.

Serwer oraz licencja oprogramowania Open Microsoft

8 maja 2019 r.

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na dostawę serwera oraz licencji oprogramowania Microsoft Open. Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Szczegółowe kryteria wyboru stanowią: cena, a w przypadku, kiedy ceny proponowane przez uczestników konkursu będą identyczne bądź zbliżone, pod uwagę będzie brana ewentualna współpraca w przeszłości.

W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie prosimy o wypełnienie formularza cenowego oraz jego przesłanie w postaci elektronicznej na adres: robert.lukasik@pibr.org.pl w terminie do dnia 22 maja 2019 r.

Obsługa techniczna Zjazdu

16 stycznia 2019 r.

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na obsługę techniczną IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów organizowanego przez PIBR. Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Szczegółowe kryteria wyboru stanowią: cena, a w przypadku, kiedy ceny proponowane przez uczestników konkursu będą identyczne bądź zbliżone, pod uwagę będzie brana ewentualna współpraca w przeszłości. Od oferenta wymagana jest gwarancja zachowania poufności przy głosowaniach elektronicznych przeprowadzanych w formule tajnej.

W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie prosimy o wypełnienie formularza cenowego oraz jego przesłanie w postaci elektronicznej na adres: robert.lukasik@pibr.org.pl w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.


Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl