Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 22:51, 15.06.2019 r.

Odznaczenia PIBR

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustanowiła medal i odznakę PIBR.

Medal PIBR

Medal przyznawany jest za szczególne osiągnięcia na rzecz PIBR oraz na polu rewizji finansowej i/lub rachunkowości. Medalem można uhonorować:
  • osobę fizyczną,
  • osobę prawną,
  • jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej.

Składanie wniosków o przyznanie medalu PIBR w 2018 r.

Termin składania wniosków o odznaczenie medalem PIBR w 2018 r. minął w dniu 15 maja 2018 r. O terminach składania wniosków w roku kolejnym informacja już wkrótce.

W związku z upłynięciem kadencji Kapituły Medalu 2015-2018, Krajowa Rada wybierze nowy skład Kapituły na najbliższym posiedzeniu KRBR.

Wniosek o przyznanie Medalu PIBR

Wnioski o zgłaszanie kandydatur do przyznania medalu mają prawo składać:

  • regionalne oddziały samorządu,
  • organy PIBR,
  • biegli rewidenci.

Aby wniosek został przyjęty musi:

  • zostać złożony w formie pisemnej,
  • zostać podpisany czytelnym podpisem przez osobą wnioskującą
  • zawierać adres do korespondencji lub adres e-mail.

Kapituła Medalu PIBR nie rozpatruje ponownie wniosków, które wcześniej nie uzyskały jej rekomendacji. Aby Kapituła ponownie rozpatrzyła wniosek dotyczący osoby, która nie uzyskała wcześniej rekomendacji Kapituły, konieczne jest ponowne złożenie wniosku.

Uroczyste wręczenie medali odbędzie się 23 października 2018 r. podczas XIX Dorocznej Konferencji Auditingu.

Wnioski prosimy przekazywać drogą pocztową na adres:

Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Odznaka PIBR

Odznaka PIBR (brązowa, srebrna lub złota) przyznawana jest wyłącznie biegłym rewidentom, jako m.in. wyraz uznania za uczestnictwo w pracach na rzecz środowiska biegłych rewidentów.

Wnioski o zgłaszanie kandydatur do przyznania odznaczeń mają prawo składać regionalne oddziały samorządu oraz organy PIBR.

Rejestr odznaczeń PIBR

Terminy wręczania odznak PIBR w regionalnych oddziałach PIBR w 2018 r.

Obecnie nie ma zaplanowanych terminów wręczenia odznak PIBR w regionalnych oddziałach PIBR.

Kontakt

telefon: 22 637 30 81-83 wew. 120
e-mail: monika.zytkowicz@pibr.org.pl

Podstawa prawna

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl