Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 03:31, 14.04.2024 r.

Odznaczenia PIBR

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustanowiła medal i odznakę PIBR.

Medal PIBR

Medal przyznawany jest za szczególne osiągnięcia na rzecz PIBR oraz na polu rewizji finansowej i/lub rachunkowości. Medalem można uhonorować:
  • osobę fizyczną,
  • osobę prawną,
  • jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej.


Termin nadsyłania wniosków o medal PIBR w 2022 r.

• 31 sierpnia 2022 r.

Termin wręczenia medali PIBR 26 październik 2022 r. w Warszawie


Wniosek o przyznanie MEDALU PIBR
Oświadczenie o niekaralności

Wniosek o przyznanie Medalu PIBR

Wnioski o zgłaszanie kandydatur do przyznania medalu mają prawo składać:

  • regionalne oddziały samorządu,
  • organy PIBR,
  • biegli rewidenci.

Aby wniosek został przyjęty musi:

  • zostać złożony w formie pisemnej,
  • zostać podpisany czytelnym podpisem przez osobą wnioskującą
  • zawierać adres do korespondencji lub adres e-mail.

Wnioski prosimy przekazywać drogą pocztową na adres:

Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Odznaka PIBR

Odznaka PIBR (brązowa, srebrna lub złota) przyznawana jest wyłącznie biegłym rewidentom, jako m.in. wyraz uznania za uczestnictwo w pracach na rzecz środowiska biegłych rewidentów.

Wnioski o zgłaszanie kandydatur do przyznania odznaczeń mają prawo składać regionalne oddziały samorządu oraz organy PIBR.

Rejestr odznaczeń PIBR

Terminy wręczania odznak PIBR w regionalnych oddziałach PIBR w 2018 r.

Obecnie nie ma zaplanowanych terminów wręczenia odznak PIBR w regionalnych oddziałach PIBR.

Kontakt

telefon: 22 637 30 81-83 wew. 132
e-mail: odznakipibr@pibr.org.pl

 

Podstawa prawna

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl