Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:44, 16.07.2024 r.

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

Wybrany na czteroletnią kadencję na X Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów (12-14.06.2023 r., Jachranka).

Stefan Wójcicki

Stefan Wójcicki

Przewodniczący

Dorota Mikulska

Dorota Mikulska

Zastępca przewodniczącego

Danuta Boniecka

Danuta Boniecka

Członek sądu

Wiktoria Braun

Wiktoria Braun

Członek sądu

Andrzej Karpiak

Andrzej Karpiak

Członek sądu

Andrzej Kuligiewicz

Andrzej Kuligiewicz

Członek sądu

Cezary Pawelczak

Cezary Pawelczak

Członek sądu

Tomasz Pietrzak

Tomasz Pietrzak

Członek sądu

Kompetencje KSD

Krajowy Sąd Dyscyplinarny (KSD) orzeka w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów. Przy rozpatrywaniu spraw działa na podstawie regulaminu postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów i na podstawie wniosków Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego.

Sąd jest jednoinstancyjny i orzeka w składzie 3 członków. Od orzeczeń KSD przysługuje odwołanie do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego, sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, jako sądu pierwszej instancji.

W skład Krajowego Sądu Dyscyplinarnego wchodzi od 8 do 10 członków. KSD wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

KSD przedkłada Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów roczne sprawozdanie z działalności, które zawiera w szczególności ocenę skuteczności postępowania dyscyplinarnego. Roczne sprawozdanie z działalności przekazuje także Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Dokumenty KSD

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl