Krajowy Sąd Dyscyplinarny

Wybrany na czteroletnią kadencję na VIII Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów (24-26.06.2015 r., Jachranka).

Józef  Król

Józef Król

Przewodniczący

Elżbieta Szambelan-Bakuła

Zastępca przewodniczącego

Halina  Gronek

Halina Gronek

Członek sądu

Irena  Kucharewicz

Irena Kucharewicz

Członek sądu

Józef  Kuszneruk

Józef Kuszneruk

Członek sądu

Waldemar  Lachowski

Waldemar Lachowski

Członek sądu

Jolanta  Pyrz

Jolanta Pyrz

Członek sądu

Krystyna  Sakson

Krystyna Sakson

Członek sądu

Małgorzata  Winter

Małgorzata Winter

Członek sądu

Danuta  Wójcik

Danuta Wójcik

Członek sądu

Kompetencje KSD

Krajowy Sąd Dyscyplinarny (KSD) orzeka w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów. Przy rozpatrywaniu spraw działa na podstawie regulaminu postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów i na podstawie wniosków Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego.

Sąd jest jednoinstancyjny i orzeka w składzie 3 członków. Od orzeczeń KSD przysługuje odwołanie do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego, sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, jako sądu pierwszej instancji.

W skład Krajowego Sądu Dyscyplinarnego wchodzi od 8 do 10 członków. KSD wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

KSD przedkłada Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów roczne sprawozdanie z działalności, które zawiera w szczególności ocenę skuteczności postępowania dyscyplinarnego. Roczne sprawozdanie z działalności przekazuje także Komisji Nadzoru Audytowego.

Dokumenty KSD

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf