Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 13:33, 27.11.2022 r.

Elżbieta Szambelan-Bakuła

Zastępca przewodniczącego

Absolwentka Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Przemysłu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. W 1991 r. uzyskała uprawnienia biegłego rewidenta. Ukończyła Podyplomowe Studia Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej, podyplomowe studia z Audytu Wewnętrznego w Wyższej Szkole Bankowości, Finansów i Zarządzania oraz Polsko-Austriackie Studium Menedżerskie „Nowoczesne zarzadzanie finansami”.

Od 1981 r. pracowała w obszarze ekonomiki, podatków, finansów i rachunkowości. Przez wiele lat pracowała, jako urzędnik skarbowy, pełniąc m. in. funkcję inspektora kontroli skarbowej oraz kierownika oddziału kontroli spółek prawa handlowego. W tym czasie również przeprowadzała badania sprawozdań finansowych. Pełniła obowiązki dyrektora finansowego oraz członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

Od 1995 do 2002 r. zatrudniona w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych dużych spółek z polskim i zagranicznym kapitałem oraz nadzorowała i opracowywała części finansowe prospektów emisyjnych spółek ubiegających się o wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W największym w Polsce zakładzie ubezpieczeń, a następnie w zakładzie ubezpieczeń z kapitałem niemieckim, tworzyła funkcję audytu wewnętrznego oraz pełniła obowiązki dyrektora audytu. Od 2004 do 2015 r. pełniła funkcję przewodniczącej Podkomisji ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej działającej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń.

W latach 2007-2011 pełniła obowiązki członka Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, a w latach 2011-2015 funkcję wiceprzewodniczącej Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. W obecnej kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącej Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie.

Współautorka licznych publikacji, m.in: „Rekomendacje dotyczące systemu kontroli wewnętrznej w zakładach ubezpieczeń”, „Klasyfikacja ryzyk występujących w działalności zakładów ubezpieczeń”, „Dobre praktyki w zakresie współpracy między audytem wewnętrznym, a biegłym rewidentem w zakładach ubezpieczeń”, „Audyt – Compliance – Zarządzanie Ryzykiem – Aktuariat”, „Modele współpracy w zakładach ubezpieczeń”.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl