Krystyna  Sakson

Krystyna Sakson

Członek sądu

Absolwentka Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. W 1988 r. uzyskała uprawnienia biegłego księgowego, a w 1991 r. uprawnienia biegłego rewidenta.

Doświadczenie zawodowe w rachunkowości zdobyła pracując na stanowisku głównego księgowego. Rozpoczęła pracę w przedsiębiorstwach państwowych produkcyjnych, następnie w przedsiębiorstwie rolniczym, w spółkach zajmujących się usługami, oraz w spółce, której główną działalnością był handel. Pracowała na stanowiskach dyrektora ekonomicznego w dużym przedsiębiorstwie handlowym, a do 1994 r. na stanowisku głównego księgowego w centrali dużego banku.

Od 1994 r. pracuje w BDO Sp. z o.o. na stanowisku dyrektora oddziału w Poznaniu. W okresie ponad 20 lat kierowała zespołami pracowników wykonujących badania sprawozdań finansowych, jednostkowych, skonsolidowanych, przygotowanych wg Ustawy o Rachunkowości oraz wg MSR/MSSF. Pod jej kierownictwem przygotowywano rozdziały finansowe dla kilku prospektów emisyjnych oraz liczne inne prace audytorskie.

Od 2007 r. czynnie wykonuje obowiązki członka Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału KIBR w Poznaniu. Obowiązki Sędziego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego wykonywała przez poprzednie dwie kadencje.

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf