Waldemar  Lachowski

Waldemar Lachowski

Członek sądu

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej. Przez prawie 20 lat zajmował się badaniem sprawozdań finansowych oraz doradztwem w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej pracując w Polsce i Wielkiej Brytanii dla takich firm jak Ernst&Young Audit Sp. z o.o., PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz Rewiks Sp. z o.o.

W latach 2007-2011 pełnił funkcję członka Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. W okresie od 2007 do 2010 roku był członkiem Komisji ds. standardów rewizji finansowej i norm wykonywania zawodu. Autor części pytań z kontroli wewnętrznej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz brytyjskiego stowarzyszenia dyplomowanych księgowych (ACCA) – od 2013 r. jako FCCA. W latach 2011-2013 członek Komisji konsultacyjnej przy Oddziale Okręgowym SKwP w Warszawie. Członek zarządu Klubu biegłego rewidenta przy oddziale warszawskim SKwP w latach 2012-2013.

Opublikował liczne artykuły na temat rachunkowości, badania sprawozdań finansowych oraz kontroli wewnętrznej na łamach m.in.: „Accountancy”, „IFRS News”, „Rachunkowości”, „Monitora Rachunkowości i Finansów”, „Businessman Magazine”, „Nowych Rynków Kapitałowych”, „Gazety Prawnej” oraz „Rzeczpospolitej”. Autor podręcznika „Planowanie badania sprawozdania finansowego – wybrane aspekty praktyczne i formalnoprawne" oraz współautor podręcznika „Stosowanie Krajowych Standardów Rewizji Finansowej”. Członek zespołu weryfikacyjnego tłumaczenia na język polski MSSF. W latach 2008-2010 członek Komitetu redakcyjnego ds. tłumaczenia MSRF.

Prowadził liczne szkolenia otwarte i zamknięte na temat rachunkowości i rewizji finansowej (w tym wiele obligatoryjnych dla biegłych rewidentów oraz m.in. dla UKNF, NIK, Sopockiej Szkoły Biznesu, Accenture oraz BPP Professional Education).

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl