Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:54, 27.11.2022 r.

Józef  Kuszneruk

Józef Kuszneruk

Członek sądu (do dnia 17.03.2021 r. w związku z rezygnacją)

Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa), Wydziału Nauk Ekonomicznych Wojskowej Akademii Politycznej, studium podyplomowego dla dyplomowanych biegłych księgowych w Instytucie Certyfikacji Zawodowej Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz studium podatkowego w Ośrodku Szkoleń Prawno-Podatkowych. Uczestnik szeregu innych kursów zawodowych, w tym dot. MSR, MSSF, MSRF.

Do 1992 r. zawodowa służba wojskowa na różnych stanowiskach w finansach wojska. Od 1979 roku praca w Departamencie Finansów Ministerstwa Obrony Narodowej – w latach 1985-1986 współprojektował tam resortowy mikrokomputerowy program rachunkowości informatycznej. W latach 1993-2012 prezes zarządu w podmiocie audytorskim Euro-in i Partnerzy, Audytorzy, Konsultanci i Księgowi. Do 1996 r. prowadził indywidualną działalność gospodarczą z zakresu usług księgowych i audytorskich. Od połowy 2013 r. nie wykonuje czynności rewizji finansowej.

W kadencji 2011-2015 sędzia w Krajowym Sądzie Dyscyplinarnym KIBR (udział w ponad 200 rozprawach). Członek Rady Dyskusyjnego Klubu Biegłego Rewidenta oraz Rady Klubu Seniora przy Regionalnym Oddziale KIBR w Warszawie. Współautor propozycji do uchwał VIII Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów RO KIBR w Warszawie w 2015 r. Członek komisji uchwał i wniosków ds. statutu VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w 2015 r.

Wieloletni wykładowca rachunkowości na kursach prowadzonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w latach 1980-1996, w latach 2005-2006 wykładowca przedmiotu „Finanse i rachunkowość sektora publicznego” we Wszechnicy Polskiej – Szkole Wyższej TWP w Warszawie. W latach 2006-2007 redaktor merytoryczny „Leksykonu Głównego Księgowego” w Wydawnictwie „Wiedza i Praktyka”. Autor kilkunastu publikacji z dziedziny rachunkowości.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl