Krajowa Komisja Rewizyjna

Wybrana na czteroletnią kadencję na VIII Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów (24-26.06.2015 r., Jachranka).

Danuta Chmielewska

Danuta Chmielewska

Przewodnicząca

Marian Jagiełło

Zastępca przewodniczącej

Barbara  Gablankowska

Barbara Gablankowska

Członek komisji

Elżbieta  Pudło

Elżbieta Pudło

Członek komisji

Kompetencje KKR

Krajowa Komisja Rewizyjna (KRR) kontroluje finansową działalność KIBR oraz wykonanie uchwał podjętych na Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów, a także przedstawia wnioski w tym zakresie:

  • Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów – niezwłocznie po przeprowadzeniu kontroli,
  • Krajowemu Zjazdowi Biegłych Rewidentów – w sprawozdaniu ze swojej działalności.

KKR przedstawia Zjazdowi wniosek o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 członków. KKR wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

Dokumenty KKR

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl