Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 03:18, 10.06.2023 r.

Krajowa Komisja Rewizyjna

Wybrana na czteroletnią kadencję na IX Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów (10-12.06.2019 r., Jachranka).

Monika Matyszewska

Przewodnicząca KKR, Zastępca Przewodniczącej (do dnia 21.10.2020r.)

Elżbieta Pudło

Elżbieta Pudło

Przewodnicząca KKR (do dnia 7.10.2020 r. w związku z rezygnacją)

Dorota Mikulska

Dorota Mikulska

Zastępca przewodniczącej KKR, Członek Komisji (do dnia 21.10.2020r.)

Jacek Zimny

Jacek Zimny

Sekretarz KKR

Jędrzej Koziński

Członek KKR

Kompetencje KKR

Krajowa Komisja Rewizyjna (KRR) kontroluje finansową działalność PIBR oraz wykonanie uchwał podjętych na Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów, a także przedstawia wnioski w tym zakresie:

  • Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów – niezwłocznie po przeprowadzeniu kontroli,
  • Krajowemu Zjazdowi Biegłych Rewidentów – w sprawozdaniu ze swojej działalności.

KKR przedstawia Zjazdowi wniosek o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 członków. KKR wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

Dokumenty KKR

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl