Danuta Chmielewska

Danuta Chmielewska

Przewodnicząca

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskała dyplom magistra ekonomii. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie finansów i rachunkowości w instytucjach publicznoprawnych. Odbyła także roczny kurs pedagogiczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz kurs metodyki dla wykładowców organizowany przez Ministerstwo Finansów. Ponadto uczestniczyła w licznych kursach organizowanych przez instytucje krajowe i zagraniczne.

Karierę zawodową rozpoczynała, pracując jako księgowa w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sopocie, a później kierownik Oddziału Rachuby Płac w Gdańskim Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych. W 1973 r. związała się z administracją skarbową, gdzie zaczynała pracę na stanowisku inspektora, kończąc na stanowisku dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej. W 2011 r. wróciła do zawodu, pełniąc funkcję prezesa w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

Od 1992 r. jest prezesem Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Gdańsku. Była członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w kadencji 2003-2007. Od 2007 r. przewodniczy Krajowej Komisji Rewizyjnej KIBR, w której zasiadała również w latach 1999-2003.

Była radną Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Została uhonorowana wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, medalem „Za zasługi dla samorządu KIBR”, Złotą odznaką KIBR oraz odznakami „Zasłużonego Pracownika Państwowego”, „Za zasługi dla Finansów”, „Za zasługi dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

Prowadzi szkolenia dla młodzieży i dorosłych z zakresu rachunkowości, finansów (w tym prawa podatkowego) i rewizji finansowej w trójmiejskich uczelniach, SKwP, Regionalnym Oddziale KIBR oraz ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl