Małgorzata Wojtyla (do 5.06.2017 r. Rezygnacja w związku z brakiem mozliwości łączenia funkcji w KKR oraz Komisji Egzaminacyjnej)

Członek komisji

Absolwentka Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. W 2001 r. uzyskała uprawnienia biegłego rewidenta. Ukończyła kurs i uzyskała dyplom ze znajomości Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej akredytowany przez ACCA. Posiada wieloletnie doświadczenie jako główny księgowy w podmiotach zarówno z udziałem polskiego, jak i zagranicznego kapitału. Posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu badań i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzanych zarówno według polskich standardów rachunkowości, jak i standardów międzynarodowych. Dysponuje doświadczeniem i praktyczną wiedzą w wykonywaniu usług biegłych rewidentów wymaganych przez kodeks spółek handlowych, w audytach wykorzystania środków z funduszy UE oraz w projektach typu due diligence.

Była audytorem spółek i grup kapitałowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Doświadczenie audytorskie zdobywała pracując pięć lat w międzynarodowej firmie audytorskiej, a od 2004 r. pełniąc funkcję prezesa zarządu spółki audytorskiej. Aktualnie prezes zarządu MB AUDYT Sp. z o.o. w Poznaniu.

Jest sekretarzem Regionalnej Rady Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu oraz członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej KIBR w Warszawie. W poprzedniej kadencji pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w Regionalnym Oddziale KIBR w Poznaniu. Była delegatem na VII i VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

Odznaczona Brązową Odznaką KIBR.

Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – odznaczona Srebrną Odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej w Wielkopolskim Związku Pracodawców „Lewiatan”.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl