Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:46, 16.07.2024 r.

Komisja ds. finansowych

Komisja została powołana w dniu 27 czerwca 2023 r. na kadencję 2023-2027. Realizuje zadania powierzone przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w szczególności poprzez:

 • opiniowanie projektów planów finansowych Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w tym budżetu PANA na kolejne lata;
 • rekomendowanie KRBR projektu uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich biegłych rewidentów;
 • rekomendowanie wzorów wymaganych oświadczeń biegłych rewidentów ubiegających się o prawo do opłacania niższej składki członkowskiej;
 • rozpatrywanie i rekomendowanie KRBR wniosków biegłych rewidentów dotyczących indywidualnych decyzji finansowych;
 • proponowanie KRBR corocznie kwoty, powyżej której przeprowadzana jest procedura przetargowa w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów;
 • przeprowadzanie procedury przetargowej i wyboru ofert zgodnie z obowiązującymi w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów zasadami, oraz przedstawienie rekomendacji KRBR;
 • opiniowanie dokumentów finansowych dotyczących działalności Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
 • monitorowanie procesu przygotowania rocznego sprawozdania finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i procesu badania sprawozdania finansowego;
 • rekomendowanie KRBR możliwości w zakresie pozyskiwania przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów dodatkowych źródeł;
 • przygotowanie i rekomendowanie KRBR projektów uchwał, dotyczących kwestii finansowych, do podjęcia przez Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów;
 • rekomendowanie KRBR wniosków regionalnych oddziałów w sprawie wsparcia finansowego regionalnych oddziałów PIBR.

Skład komisji

 • Danuta Drobniak – przewodnicząca
 • Klaudia Hałas
 • Agnieszka Pasek-Wujek

Z prac komisji


Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl