Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:29, 22.07.2024 r.

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta od 2001 r. oraz dyplomowanego biegłego księgowego od 2013 r. Zawód biegłego rewidenta wykonuje w małej rodzinnej firmie audytorskiej.

Aktywny członek samorządu biegłych rewidentów, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i centralnym.  Od 2016 r. jest Prezesem Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Łodzi, gdzie wcześniej była członkiem Regionalnej Komisji Rewizyjnej (2015-2016).

Wizytator Krajowej Komisji Nadzoru w latach 2003 - 2019, a następnie członek KKN w okresie sierpień – grudzień 2019 tj. do czasu zakończenia funkcjonowania Komisji w związku ze zmianą modelu nadzoru wprowadzoną nowelizacją ustawy o biegłych rewidentach.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliła się jako ekspert merytoryczny w ramach konsultacji KRBR, a także członek komisji PIBR: Komisji ds. standaryzacji usług (2007-2011), Komisji ds. etyki (2011-2019), Komisji ds. szkoleń (2019-2020).

Delegat na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów w następujących kadencjach: 2015-2019, 2019-2023 oraz 2023-2027.

Wykładowca szkoleń obligatoryjnych z zakresu standardów rewizji, etyki i kontroli jakości w firmach audytorskich, autorka i współautorka publikacji z zakresu dokumentacji rewizyjnej, etyki i kontroli jakości, wydanych przez PWN i PIBR.

W obecnej kadencji Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl