Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:04, 14.06.2024 r.

Ewa  Sobińska

Ewa Sobińska

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny

Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Biegły rewident. Interesuje się głównie wdrażaniem MSSF, KSB i tematyką związaną z audytem i rachunkowością.

Właściciel firmy audytorskiej AKONTO zajmującej się badaniami i przeglądami sprawozdań finansowych, wykonywaniem innych usług atestacyjnych i pokrewnych, prowadzeniem ksiąg rachunkowych, wydawaniem opinii dla sądów i innych ekspertyz ekonomiczno-finansowych, badaniem planów przekształceń i połączeń, doradztwem, prowadzeniem szkoleń, wydawaniem książek.

Od roku 2004 jestem biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

W latach 2005–2011 była obrońcą w postępowaniu dyscyplinarnym biegłych rewidentów i mężem zaufania przy Regionalnym Oddziale Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie. W latach 2005–2006 uczestniczyła w pracach RO PIBR w Warszawie związanych m.in. z Dyrektywą 2006/43/WE Unii Europejskiej. W kadencji  PIBR 2007-2011 była członkiem Komisji Ewidencji oraz wizytatorem Krajowej Komisji Nadzoru.  W latach 2015 - 2023 (z przerwą w 2021 roku) była członkiem komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów przy KRBR.

Od 2015 r. członek RO PIBR w Warszawie. Od 2011 r. do 2023 r. pełniła funkcję zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego PIBR. Od czerwca 2023 r. pełni funkcję Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego.

Autorka komentarzy i artykułów publikowanych na łamach „Gazety Prawnej”, w serwisie Rachunkowości i Prawie Przedsiębiorcy wydawnictwa INFOR, „Rachunkowości”, „Wolters Kluwer Polska”. Współtłumaczka książek IFAC: „Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu małych i średnich jednostek”, „Przewodnik wdrażania kontroli jakości w Małych i Średnich Firmach Audytorskich”. Współautorka podręczników do szkoleń obligatoryjnego dla PIBR i ODDK”.

Wykładowca na szkoleniach obligatoryjnych i samokształceniach dla biegłych rewidentów z zakresu rewizji finansowej, etyki i zagadnień rachunkowości.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl