Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny

Wybrany na czteroletnią kadencję na VIII Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów (24-26.06.2015 r., Jachranka).

Andrzej  Nowaczewski

Andrzej Nowaczewski

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny

Alicja  Garbalińska

Alicja Garbalińska

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Klaudia  Hałas

Klaudia Hałas

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Zofia  Kielan

Zofia Kielan

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Zofia Kos-Sokołowska

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Stefan Owecki

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Ewa  Sobińska

Ewa Sobińska

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Maria Wielgus (do 16 lutego 2017 r.)

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Kompetencje KRD

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny (KRD) jest oskarżycielem w postępowaniu dyscyplinarnym toczącym się przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów wybiera Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zastępców w liczbie od 5 do 7 osób.

KRD przedkłada Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów roczne sprawozdanie z działalności, zawierające w szczególności ocenę skuteczności postępowania dyscyplinarnego. Roczne sprawozdanie z działalności przekazuje także Komisji Nadzoru Audytowego.

Dokumenty KRD

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl