Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 03:40, 14.04.2024 r.

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny

Wybrany na czteroletnią kadencję na X Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów (12-14.06.2023 r., Jachranka).

Ewa  Sobińska

Ewa Sobińska

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny

Wiesława Bagińska-Rusek

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Małgorzata Grzejszczak

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Wojciech Jamróz

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Ireneusz Kurczyna

Ireneusz Kurczyna

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Krystyna Sakson

Krystyna Sakson

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Kompetencje KRD

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny (KRD) jest oskarżycielem w postępowaniu dyscyplinarnym toczącym się przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów wybiera Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zastępców w liczbie od 5 do 7 osób.

KRD przedkłada Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów roczne sprawozdanie z działalności, zawierające w szczególności ocenę skuteczności postępowania dyscyplinarnego. Roczne sprawozdanie z działalności przekazuje także Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Dokumenty KRD

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl