Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:16, 16.07.2024 r.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Odbył się w dniach 5-6 września 2022 r. w Warszawie.

Zjazd podjął następujące uchwały:
 • Uchwałę Nr 1/2022 z dnia 5 września 2022 r. w sprawie Regulaminu obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów
 • Uchwałę Nr 2/2022 z dnia 6 września 2022 r. w spawie statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
   - uchwała oczekuje na zatwierdzenie - wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego w trybie art. 102 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302)
 • Uchwałę Nr 3/2022 z dnia 6 września 2022 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
  - uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jednakże zgodnie z art. 103 ustawy Rada Agencji może wnieść do sądu administracyjnego skargę na ww. uchwałę w przypadku, gdyby uznała, że uchwała ta narusza przepisy prawa
 • Uchwałę Nr 4/2022 z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów
  - uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r., jednakże zgodnie z art. 103 ustawy Rada Agencji może wnieść do sądu administracyjnego skargę na ww. uchwałę w przypadku, gdyby uznała, że uchwała ta narusza przepisy prawa
Wyżej wymienione uchwały Zjazdowe dostępne są w panelu biegłego rewidenta po zalogowaniu się.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła uchwałę dotyczącą akceptacji i włączenia projektów dokumentów do materiałów zjazdowych przygotowanych na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

29 lipca 2022 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła uchwałę dotycząca akceptacji i włączenia do materiałów zjazdowych projektów dokumentów na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, który odbędzie się w dniach 5-6 września br. Zgodnie z decyzją KRBR, do materiałów zjazdowych dołączono następujące projekty dokumentów:

 • projekt porządku obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów;
 • projekt uchwały Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie regulaminu obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów;
 • projekt uchwały Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie statutu Polskiej Izby Biegłych;
 • projekt uchwały Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
 • projekt uchwały Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych.

Pełną treść uchwały wraz z załączonymi projektami dokumentów można znaleźć w zakładce po zalogowaniu się.


Dokumenty NKZBR:

KONSULTACJE - projekty dokumentów na NKZBR

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z podjętą w dniu 26 listopada 2021 r., przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą o zwołaniu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, który odbędzie się w dniach 5-6 września br. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przekazuje do konsultacji środowiskowych projekty:
 1. Statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
 2. Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
 3. Zasad ustalania wysokości składek członkowskich.

Dokumenty są dostępne w panelu po zalogowaniu. Prosimy o zgłaszanie uwag zgodnie z szablonami, które są dostępne na www w panelu po zalogowaniu się. Zapraszamy biegłych rewidentów do zgłaszania propozycji zmian w terminie do 18 marca 2022 r.

Uwagi prosimy przesłać na adres mailowy: NKZBR@pibr.org.pl

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła uchwałę w sprawie zwołania w 2022 r. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

Zgodnie z uchwałą KRBR NR 1905/31a/2021 przyjętą 26.11.2021 r., Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów odbędzie się w dniach 5-6 września 2022 r. Jak wskazała KRBR, zwołanie Zjazdu wynika z potrzeby zmian dokumentów ustrojowych samorządu zawodowego biegłych rewidentów, a w związku z tym przyjęcia tych dokumentów w nowym brzmieniu dostosowanym do aktualnego stanu prawnego. Krajowa Rada w uchwale przedstawiła trzy cele zwołania Zjazdu, a mianowicie:

 1. uchwalenie nowego brzmienia Statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
 2. uchwalenie nowego brzmienia Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
 3. uchwalenie nowego brzmienia Zasad ustalania wysokości składek członkowskich.

Przypominamy, że prawo do udziału w obradach Zjazdu przysługuje delegatom na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów wybranym przez walne zgromadzenie w regionalnych oddziałach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Zgodnie z przyjętym przez KRBR harmonogramem prac przygotowawczych, do 31 stycznia 2022 r. nastąpi przekazanie członkom PIBR do konsultacji projektów dokumentów, nad którymi będzie obradował Zjazd. Następnie, w okresie luty – marzec 2022 r., zbierane będą zgłaszane przez biegłych rewidentów propozycje zmian do tych dokumentów. Na maj i czerwiec 2022 r. zaplanowano opracowanie i przyjęcie przez KRBR ostatecznego kształtu dokumentów, które zostaną przedstawione delegatom podczas Nadzwyczajnego Zjazdu.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl