Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:33, 14.06.2024 r.

I Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Odbył się w dniach 20-21 czerwca 1992 r. w Warszawie. Zwołany przez Komisję Papierów Wartościowych, zgodnie z ustawą z 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:
 • uchwalenie statutu KIBR,
 • uchwalenie tymczasowych zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów,
 • uchwalenie programu działania Izby,
 • sprawy wniesione, w tym budzące gorącą dyskusję powołanie regionalnych oddziałów KIBR w miejscowościach, w których znajdowały się siedziby okręgowych oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • wybór organów Izby:
  • Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
  • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • wybór Komisji Obrońcy Biegłego Rewidenta.

Organy KIBR wybrane przez I Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

 • Jerzy Sablik – prezes
 • Zdzisław Fedak – zastępca prezesa
 • Piotr Rojek – sekretarz
 • Edward Kosakowski – skarbnik
 • Stanisław Jankowski
 • Alicja Jaruga
 • Bożena Lisiecka-Zając
 • Kazimierz Sawicki
 • Dorota Szewczak
Krajowy Sąd Dyscyplinarny
 • Antoni Kaliński – przewodniczący
 • Zygmunt Jung – wiceprzewodniczący
 • Kazimierz Adamczyk
 • Urszula Adamska
 • Janusz Czerwieniec
 • Ryszard Doll
 • Zygmunt Giercuszkiewicz
 • Damian Kusz
 • Maria Malczewska
 • Piotr Nawrocki
 • Tadeusz Romaszko
Krajowa Komisja Rewizyjna
 • Stanisław Bocian – przewodniczący
 • Marian Woś – wiceprzewodniczący
 • Zygmunt Sobel
 • Zbigniew Sokalszczuk
 • Arkadiusz Spratek
Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny - Antoni Kwasiborski
Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego - Florian Osękowski

Dokumenty Zjazdu

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl