Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 01:12, 16.04.2024 r.

VII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Odbył się w dniach 28-30 czerwca 2011 r. w Warszawie.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:
 • zatwierdzenie sprawozdań z działalności z zakończonej kadencji:
  • Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Krajowej Komisji Nadzoru,
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
  • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • udzielenie absolutorium członkom ustępujących organów KIBR,
 • wybór Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz organów KIBR na nową kadencję,
 • uchwalenie programu działania KIBR na lata 2011-2015.

Efektem obrad VII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów było podjęcie uchwały w sprawie programu działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na kadencję 2011-2015.

Najważniejsze postanowienia uchwały programowej VII Zjazdu:

 • program działania KIBR określa, że misją samorządu jest zwiększenie wiarygodności informacji finansowej dla podnoszenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego,
 • misja będzie realizowana poprzez następujące zadania:
  • dbałość o jakość świadczonych usług,
  • umacnianie prestiżu zawodu biegłego rewidenta,
  • działania na rzecz samorządu.

Organy KIBR wybrane przez VII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

 • Józef Król – prezes
 • Bogdan Dębicki – zastępca prezesa
 • Danuta Krzywda – zastępca prezesa
 • Jadwiga Szafraniec – sekretarz
 • Ernest Podgórski – skarbnik
 • Krzysztof Burnos
 • Henryk Dąbrowski
 • Jacek Hryniuk
 • Piotr Kołodziejczyk
 • Antoni Kwasiborski
 • Jan Letkiewicz
 • Wacław Nitka
 • Maciej Ostrowski
 • Maria Rzepnikowska
 • Ewa Sowińska

Krajowa Komisja Nadzoru

 • Andrzej Konopacki – przewodniczący
 • Michał Rybus – zastępca przewodniczącego
 • Adam Kęsik
 • Grzegorz Skrzeszewski
 • Jacek Wegner

Krajowa Komisji Rewizyjna

 • Danuta Chmielewska – przewodnicząca
 • Krzysztof Cieśla – zastępca przewodniczącej
 • Kazimierz Grygutis
 • Romualda Nowak
 • Ryszard Szwejk

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

 • Alina Barcikowska – przewodnicząca
 • Elżbieta Szambelan-Bakuła – zastępca przewodniczącej
 • Mieczysław Buczko
 • Halina Gronek
 • Marian Jagiełło
 • Maria Konopka
 • Leszek Kramarczuk
 • Józef Kuszneruk
 • Krystyna Sakson
 • Danuta Wójcik

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny – Andrzej Nowaczewski

Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

 • Alicja Garbalińska
 • Zofia Kielan
 • Halina Koniecka-Maliszewska
 • Zofia Kos-Sokołowska
 • Irena Kucharewicz
 • Janina Migdałek
 • Ewa Sobińska

Dokumenty Zjazdu

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl