Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:42, 22.07.2024 r.

IV Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Odbył się w dniach 18-19 czerwca 1999 r. w Ustroniu-Zawodzie. Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:

 • sprawozdanie z działalności organów KIBR i udzielenie absolutorium ustępującym organom,
 • wybór władz na nową kadencję,
 • program działania KIBR do realizacji przez nowo wybrane organy KIBR,
 • zagadnienia decentralizacji działalności Izby,
 • wspieranie metodyczne i merytoryczne biegłych rewidentów przez ich samorząd,
 • wizerunek biegłego rewidenta w mediach,
 • doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów,
 • jakość materiałów do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • zasady etyki zawodowej,
 • jakość przepisów prawnych w zakresie prawa bilansowego i podatkowego,
 • odpowiedzialność biegłego rewidenta za opinie o sprawozdaniach finansowych,
 • nadzór nad podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych,
 • rola i podnoszenie rangi zawodu biegłego rewidenta.

Organy Izby wybrane przez IV Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

 • Piotr Rojek – prezes
 • Danuta Krzywda – zastępca prezesa
 • Jadwiga Szafraniec – zastępca prezesa
 • Maciej Ostrowski – sekretarz
 • Kazimierz Grygutis – skarbnik
 • Krzysztof Cieśla
 • Zbigniew Czupryniak
 • Henryk Dąbrowski
 • Ignacy Dziedziczak
 • Władysław Fałowski
 • Henryk Glaubic
 • Florian Kośmicki
 • Antoni Kwasiborski
 • Jerzy Łopacki
 • Tadeusz Pieniążek

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

 • Florian Osękowski – przewodniczący
 • Edward Karwowski – wiceprzewodniczący
 • Kazimierz Adamczyk
 • Urszula Adamska
 • Barbara Maria Biardzka
 • Ryszard Doll
 • Mieczysław Kłoczewski
 • Jadwiga Kołaczkowska
 • Maria Konopka
 • Piotr Nawrocki
 • Henryk Stefaniak

Krajowa Komisja Rewizyjna

 • Kazimierz Sawicki – przewodniczący
 • Damian Kusz – wiceprzewodniczący
 • Jan Adamczyk
 • Danuta Chmielewska
 • Edward Chmielnicki

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny – Adam Hałdys

Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

 • Alicja Garbalińska
 • Andrzej Nowaczewski
 • Czesław Paczuła
 • Janina Piątkowska
 • Zofia Skowron
 • Kazimierz Szewczyk

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl