Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:41, 24.06.2024 r.

V Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Odbył się w dniach 27-29 czerwca 2003 r. w Jachrance.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:
 • sprawozdanie z działalności z kończącej się kadencji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • udzielenie absolutorium ustępującym organom KIBR za minioną kadencję,
 • wybór Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz organów KIBR na nową kadencję,
 • uchwalenie nowego statutu KIBR,
 • uchwalenie zasad gospodarki finansowej KIBR,
 • program działania KIBR na lata nowej kadencji,
 • zmiana zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów;
 • postanowienie w sprawie etyki, w którym, m.in. podkreślono, że w najbliższych latach będą musiały zostać dokonane zmiany Kodeksu etyki zawodowej biegłych rewidentów w celu pełnego dostosowania go do regulacji europejskich i Kodeksu zawodowych księgowych IFAC,
 • konieczność nowelizacji ustaw o:
  • rachunkowości,
  • biegłych rewidentach i ich samorządzie,
  • finansach publicznych,
  • zamówieniach publicznych,
  • Kodeksu spółek handlowych,
 • nadzór nad pracą biegłych rewidentów,
 • kwestie związane z etyką zawodową i uregulowaniem takich zagadnień, jak stosunki właścicielskie w podmiotach uprawnionych,
 • potrzeba opracowania normy regulującej usługi poświadczające,
 • potrzeba zapewnienia przez samorząd merytorycznej pomocy biegłym rewidentom,
 • problem spadku cen za usługi audytorskie i zmniejszania się, mimo ciągłego napływu nowych kandydatów, liczby biegłych rewidentów.


Organy KIBR, wybrane przez V Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

 • Piotr Rojek – prezes
 • Rzepnikowska Maria – zastępca prezesa
 • Ostrowski Maciej – sekretarz
 • Fałowski Władysław – skarbnik
 • Chmielewska Danuta
 • Czupryniak Zbigniew
 • Dąbrowski Henryk
 • Drewniak Henryk Michał
 • Dziedziczak Ignacy
 • Glaubic Henryk
 • Grygutis Kazimierz
 • Krzywda Danuta
 • Łopacki Jerzy
 • Pieniążek Tadeusz
 • Szafraniec Jadwiga


Krajowa Komisji Rewizyjna

 • Sawicki Kazimierz – przewodniczący
 • Kusz Damian – wiceprzewodniczący
 • Cieśla Krzysztof
 • Jankowska Krystyna
 • Migdałek Janina


Krajowy Sąd Dyscyplinarny

 • Osękowski Florian – przewodniczący
 • Adamska Urszula – wiceprzewodnicząca
 • Doll Ryszard – wiceprzewodniczący
 • Adamczyk Kazimierz
 • Biardzka Maria
 • Buczko Mieczysław
 • Gęsicki Czesław
 • Jagiełło Marian
 • Kołaczkowska Jadwiga
 • Konopka Maria
 • Król Józef
 • Kurzawski Roman
 • Nawrocki Piotr
 • Szewczak Dorota
 • Wójcik Danuta


Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny – Adam Hałdys

Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

 • Frank Krzysztof
 • Garbalińska Alicja
 • Kos-Sokołowska Zofia
 • Nowaczewski Andrzej
 • Przybyła Michał
 • Szewczyk Kazimierz


Dokumenty Zjazdu

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl