Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:28, 2.03.2024 r.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów (III kadencja)

Odbył się w dniach 29-30 czerwca 2002 r. w Jachrance. Został zwołany w trakcie trwania trzeciej kadencji organów KIBR w związku z potrzebą wyboru Krajowej Komisji Nadzoru oraz dostosowaniem dokumentów samorządowych do przepisów znowelizowanej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:

 • wybór Krajowej Komisji Nadzoru (KKN),
 • podjęcie uchwał w sprawach:
  • Kodeksu etyki zawodowej biegłych rewidentów,
  • statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (uchwała zaskarżona przez Ministra Finansów),
  • zasad gospodarki finansowej KIBR (uchwała zaskarżona przez Ministra Finansów),
  • zasad ustalania składki członkowskiej biegłych rewidentów oraz zasad ustalania opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i opłaty rocznej z tytułu nadzoru,
  • zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.


Krajowa Komisja Nadzoru (wybrana przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów)

 • Adam Kęsik – przewodniczący
 • Urszula Piszczorowicz – zastępca przewodniczącego
 • Mirosław Kośmider – sekretarz
 • Zdzisława Czarkowska-Wołczyńska
 • Bogusław Reszka
W lipcu 2003 r. Adam Kęsik zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczącego. Przewodniczącą Krajowej Komisji Nadzoru została Urszula Piszczorowicz, a funkcję zastępcy objął Adam Kęsik. W listopadzie 2005 r. Urszula Piszczorowicz, po rezygnacji z funkcji przewodniczącej KKN, została sekretarzem KKN, zaś funkcję Przewodniczącego objął Mirosław Kośmider.

Dokumenty Zjazdu

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl