Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 05:34, 20.01.2021 r.

Komisja ds. szkoleń

Komisja powstała 2 lipca 2019 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w szczególności w zakresie:

 • tematyki oraz minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, zwanego dalej "obligatoryjnym doskonaleniem zawodowym",
 • zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • nadzoru nad listą jednostek uprawnionych do przeprowadzania szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • nadzoru nad wypełnianiem przez biegłych rewidentów obowiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • współpracy z organami Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR),
 • działalności szkoleniowej w związku z realizacją zadań wynikających z programu działania PIBR w latach 2019-2023, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 49/2019 IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie programu działania PIBR w latach 2019-2023,
 • innych projektów KRBR dotyczących działalności szkoleniowej oraz wydawniczej Izby, w tym w zakresie szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

Skład komisji

 • Andrzej Karpiak – przewodniczący
 • Joanna Chwaścikowska-Karwacka
 • Bożena Wilk
 • Agnieszka Wujek
 • Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos
 • Maciej Ostrowski
 • Grzegorz Oszczypała
 • Ernest Podgórski
 • Jadwiga Godlewska
 • Justyna Beata Zakrzewska

Z prac komisji

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl