Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:24, 25.06.2019 r.

Komisja ds. szkoleń

Komisja powstała 11 sierpnia 2015 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w szczególności w zakresie:

 • tematyki oraz minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, zwanego dalej "obligatoryjnym doskonaleniem zawodowym",
 • zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • nadzoru nad listą jednostek uprawnionych do przeprowadzania szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • nadzoru nad wypełnianiem przez biegłych rewidentów obowiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • współpracy z organami Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR),
 • działalności szkoleniowej w związku z realizacją zadań wynikających z programu działania KIBR w latach 2015-2019, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 47 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie Programu działania PIBR w latach 2015-2019,
 • innych projektów KRBR dotyczących działalności szkoleniowej oraz wydawniczej Izby, w tym w zakresie szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

Skład komisji

 • Ewa Sowińska – przewodnicząca
 • Regina Frąckowiak
 • Agnieszka Gajewska
 • Andrzej Karpiak
 • Adam Kęsik
 • Piotr Kołodziejczyk
 • Waldemar Lachowski
 • Izabela Maciejewska (do 13.01.2016 r.)
 • Monika Matyszewska
 • Justyna Zakrzewska

Z prac komisji

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl