Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:55, 16.07.2024 r.

Kamil Jesionowski

Kamil Jesionowski

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Biegły rewident od 2006 roku.

Współtworzył i wykonuje zawód w małej firmie audytorskiej. Zawodowo zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych oraz regulacjami dotyczącymi podatków i rachunkowości, a w sposób szczególny aspektami prawnymi wykonywania audytu.

Od wielu lat angażuje się w pracę na rzecz samorządu biegłych rewidentów. Od 2007 roku delegat na Zjazd. W latach 2015-19 brał udział w pracach Komisji opiniowania aktów prawnych. W latach 2019-23 był członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w której zajmował się głównie kwestiami związanymi z legislacją. Zaangażowany był także w działalność Regionalnego Oddziału w Gdańsku, w którym w latach 2019-23 był członkiem Regionalnej Rady.

Kamil Jesionowski był również członkiem Komisji ds. opracowania nowego brzmienia statutu PIBR, który wprowadził narzędzia do sprawniejszego funkcjonowania PIBR. Zmiany te zostały przyjęte w 2022 r. podczas Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl