Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:21, 24.05.2024 r.

Komisja ds. ewidencji

Komisja została powołana w dniu 27 czerwca 2023 r. na kadencję 2023-2027. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w zakresie:

  • prowadzenia rejestru biegłych rewidentów;
  • wpisów i skreśleń z rejestru biegłych rewidentów;
  • szczegółowych uregulowań dotyczących wpisów i skreśleń z rejestru biegłych rewidentów;
  • wszczynania i monitorowania postępowania administracyjnego wobec biegłych rewidentów;
  • rekomendowania sposobu zakończenia prowadzonych postępowań administracyjnych;
  • kierowania wniosków do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów;
  • wydawania legitymacji biegłych rewidentów.

Skład komisji

  • Klaudia Hałas – przewodnicząca
  • Kamil Jesionowski
  • Piotr Witek

Z prac komisji

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl