Komisja ds. ewidencji

Komisja powstała 16 lipca 2017 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w zakresie:

 • prowadzenia rejestru biegłych rewidentów i listy firm audytorskich,
 • wpisów i skreśleń z rejestru biegłych rewidentów oraz listy firm audytorskich,
 • szczegółowych uregulowań dotyczących wpisów i skreśleń z rejestru biegłych rewidentów oraz listy firm audytorskich,
 • kierowania wniosków do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów,
 • wszczynania postępowań administracyjnych wobec firm audytorskich,
 • wydawania legitymacji biegłego rewidenta.

Skład komisji

 • Małgorzata Janusz - przewodnicząca (od 6.11.2017 r.; wcześniej (od 27.09.2016 r.) członek Komisji
 • Ernest Podgórski (do 5.11.2017 r. (jako przewodniczący Komisji))
 • Andrzej Karpiak (od 27.09.2016 r.)
 • Adam Kęsik (do 26.09.2016 r.)
 • Jan Letkiewicz
 • Maciej Ostrowski (od 27.09.2016 r.)

 Z prac komisji

Formularze, stanowiące załączniki, do ww. dokumentów, znajdują się w zakładkach dotyczących – odpowiednio – biegłych rewidentów lub firm audytorskich.
(uchwała zmieniona uchwałą Nr 3139/50/2019 KRBR z dnia 15 stycznia 2019 r.)
Formularze, stanowiące załączniki, do ww. dokumentów, znajdują się w zakładkach dotyczących – odpowiednio – biegłych rewidentów lub firm audytorskich

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl