Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:16, 30.05.2023 r.

Komisja ds. ewidencji

Komisja powstała 2 lipca 2019 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w zakresie:

 • prowadzenia rejestru biegłych rewidentów i listy firm audytorskich,
 • wpisów i skreśleń z rejestru biegłych rewidentów oraz listy firm audytorskich,
 • szczegółowych uregulowań dotyczących wpisów i skreśleń z rejestru biegłych rewidentów oraz listy firm audytorskich,
 • kierowania wniosków do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów,
 • wszczynania i monitorowania postępowań administracyjnych wobec biegłych rewidentów oraz firm audytorskich,
 • rekomendowania sposobu zakończenia prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • wydawania legitymacji biegłego rewidenta.

Skład komisji

 • Jan Letkiewicz – przewodniczący
 • Kamil Jesionowski
 • Andrzej Karpiak
 • Piotr Witek
 • Bożena Wilk

Z prac komisji

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl