Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 03:42, 14.04.2024 r.

X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Odbył się w dniach 12-14 czerwca 2023 r. w Jachrance.

 

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:

 • sprawozdania z działalności organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
 • udzielenie absolutorium członkom ustępujących organów PIBR,
 • wybór:
  • Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i pozostałych członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców,
  • członków Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz
 • uchwalenie programu działania PIBR na lata 2023-2027.

Organy KIBR wybrane przez X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

 • Kamil Jesionowski – prezes
 • Joanna Chwaścikowska-Karwacka – zastępca prezesa
 • Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos – zastępca prezesa
 • Danuta Drobniak – skarbnik
 • Agnieszka Pasek-Wujek – sekretarz
 • Jarosław Dac
 • Klaudia Hałas
 • Agnieszka Müller-Grządka
 • Dawid Napierała
 • Mirosław Szmigielski
 • Piotr Witek

Krajowa Komisji Rewizyjna

 • Barbara Misterska-Dragan – przewodnicząca
 • Monika Kaczorek – zastępca przewodniczącej
 • Małgorzata Wojtczak
 • Władysław Lis
 • dr Grzegorz Skałecki

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

 • Stefan Wójcicki – przewodniczący
 • Danuta Mikulska – zastępca przewodniczącego
 • Danuta Boniecka
 • Wiktoria Braun
 • Andrzej Karpiak
 • Andrzej Kuligiewicz
 • Cezary Pawelczak
 • Tomasz Pietrzak

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny

 • Ewa Sobińska

Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

 • Wiesława Bagińska-Rusek
 • Małgorzata Grzejszczak
 • Wojciech Jamróz
 • Ireneusz Kurczyna
 • Krystyna Sakson

Dokumenty Zjazdu

Uchwała Nr 38/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie programu działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w latach 2023-2027

Podstawy zjazdu

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów uchwałą nr 2225/37a/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zwołania X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, podjęła decyzję o zwołaniu X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów („Zjazd”) w dniach 12-14 czerwca 2023 r., w Hotelu Windsor w Jachrance.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła następujące uchwały związane z organizacją X Zjazdu:
Uchwała nr 2402/44/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 25 października 2022 r. w sprawie wyboru dostawcy usług hotelowych na organizację Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w dniach 12-14 czerwca 2023 r.
Uchwała nr 2403/44/2022
 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ustalenia terminów Walnych Zgromadzeń Biegłych Rewidentów regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
Uchwała nr 2468/45a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zasad wyboru i liczby delegatów na X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów;
Uchwała nr 2527/46/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia projektów dokumentów na Walne Zgromadzenia biegłych rewidentów w regionalnych oddziałach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów:
Uchwała nr 2546/46a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie liczby delegatów z poszczególnych regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów;
Uchwała nr 2549/47/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie rekomendowania przedstawicieli do wzięcia udziału w obradach walnych zgromadzeń biegłych rewidentów regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
Uchwała nr 2724/50/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie akceptacji i włączenia do materiałów zjazdowych projektów dokumentów na X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl