Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:36, 3.10.2023 r.

X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów uchwałą nr 2225/37a/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zwołania X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, podjęła decyzję o zwołaniu X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów („Zjazd”) w dniach 12-14 czerwca 2023 r., w Hotelu Windsor w Jachrance.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła następujące uchwały związane z organizacją X Zjazdu:

Uchwała nr 2402/44/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 25 października 2022 r. w sprawie wyboru dostawcy usług hotelowych na organizację Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w dniach 12-14 czerwca 2023 r.
Uchwała nr 2403/44/2022
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ustalenia terminów Walnych Zgromadzeń Biegłych Rewidentów regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
Uchwała nr 2468/45a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zasad wyboru i liczby delegatów na X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów;
Uchwała nr 2527/46/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia projektów dokumentów na Walne Zgromadzenia biegłych rewidentów w regionalnych oddziałach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów:
Uchwała nr 2546/46a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie liczby delegatów z poszczególnych regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów;
Uchwała nr 2549/47/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie rekomendowania przedstawicieli do wzięcia udziału w obradach walnych zgromadzeń biegłych rewidentów regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
Uchwała nr 2724/50/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie akceptacji i włączenia do materiałów zjazdowych projektów dokumentów na X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

Informacje nt. wyników wyborów na Walnych Zgromadzeniach w regionalnych oddziałach PIBR


Nazwa regionalnego oddziału PIBR Termin Prezes Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów Regionalna Rada Biegłych Rewidentów Komisja Rewizyjna
Opole 03.02.2023 Adam Karcher Andrzej Dudziński - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Krystyna Haładewicz - sekretarz
Damian Klima - skarbnik
Agnieszka Nocoń - przewodnicząca
Konrad Karasiewicz - członek
Zbigniew Kozioł - członek
Szczecin 10.02.2023 Małgorzata Marzęcka Halina Stanuch - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Michał Jurczak - sekretarz
Bożena Kłos - skarbnik
Pelagia Żejmo - Przewodnicząca
Mirosława Parol - członek
Teresa Monczka - członek
Częstochowa 16.02.2023 Iwona Madej-Hacaś Agnieszka Trzepizur - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Magdalena Saide - sekretarz
Jolanta Chluska - skarbnik
Anna Adamiecka - przewodnicząca
Olga Słabkowska - członek
Halina Podsiadły - członek
Legnica 18.02.2023 Ewa Szymańska  Edward Pitera - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Alicja Górecka - sekretarz
Izabela Michalewicz - skarbnik
Halina Chrobak - członek
Anna Rydzewska-Michalak - przewodnicząca
Janina Doroszkiewicz - członek
Łucja Kikut - członek
Suwałki 18.02.2023  Alicja Saładonis Czesław Osewski - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Janina Świerzbinowicz - sekretarz
Irena Połubok - skarbnik
Daniela Jasiulewicz - przewodnicząca
Alicja Bieńkowska - członek
Urszula Tanajewska - członek
Katowice 02.03.2023 Jolanta Pyrz  Mirosława Słońska - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Teresa Cyc - sekretarz
Aleksandra Kukla - skarbnik
Wiesława Bagińska-Rusek - członek
Jacek Zimny - przewodniczący
Zuzanna Krużołek - członek
Wojciech Franczak - członek
Zielona Góra 03.03.2023 Jacek Korzyb  Robert Szumilicz - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Paweł Waligóra - sekretarz
Piotr Ostręga - skarbnik
Krystyna Adamska - członek
Jacek Wegner - przewodniczący
Mariola Chojnacka - członek
Jadwiga Karapka - członek
Bielsko-Biała 07.03.2023 Maksymilian Dudek  Irena Olszewska - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Jarosław Woźniak - sekretarz
Wojciech Jamróz - skarbnik
Krzysztof Śliwa - przewodniczący
Renata Gruszka
Angelika Sadłoń-Grabska
Lublin 25.03.2023  Marek Błaszczak Joanna Żukowska-Kalita - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Dorota Mikulska - sekretarz
Stefan Wójcicki - skarbnik
Henryk Dąbrowski - przewodniczący
Małgorzata Maciąg - członek
Grażyna Sas - członek
Olsztyn 25.03.2023 Anna Grędzińska-Jednaszewska  Jolanta Bocheńska - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Agnieszka Rosolińska - sekretarz
Danuta Piktel - skarbnik
Marek Pepol - członek
Irena Kucharewicz - przewodnicząca
Ryszarda Rozbicka - członek
Agnieszka Markowska - członek
Tarnów 25.03.2023 Maria Piekarczyk  Walentyna Gniewek - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Rafał Niżankowski -sekretarz
Renata Leśniak - skarbnik
Monika Mróz - przewodnicząca
Małgorzata Małek-Kądzielawska - sekretarz
Maria Sikora członek
Białystok 28.03.2023 Kazimierz Rek  Teresa Sołowińska - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Wojciech Pietrowski - sekretarz
Magdalena Klemienia - skarbnik
Maciej Mazur - członek
Eliza Oleksza - członek
Katarzyna Bielawiec - członek
Agnieszka Głosek - przewodnicząca
Joanna Filimoniuk - zastępca przewodniczącej
Monika Truszkowska-Kurstak - członek
Radom 28.03.2023 Janusz Czerwieniec  Joanna Zięba - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Małgorzata Łyżwa - sekretarz
Danuta Gunerka - skarbnik
Jarosław Żyła - przewodniczący
Henryk Dziuba - członek
Jan Kiepiel - Członek
Rzeszów 28.03.2023 Andrzej Karpiak  Elżbieta Pudło - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Dorota Drabik - sekretarz
Beata Florek - skarbnik
Józef Król - członek
Beata Karpiak - członek
Agnieszka Lew - członek
Teresa Matuła - przewodnicząca
Magdalena Barska-Nalepa - zastępca przewodniczącej
Waldemar Furmanek - członek
Bydgoszcz 04.04.2023 Paweł Pyzik  Krzysztof Czarnecki - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Andrzej Przybylski - sekretarz
Lucjan Ciaciucha - skarbnik
Tomasz Stankiewiecz - członek
Jerzy Saladra - przewodniczący
Hanna Nelke - członek
Elżbieta Zielaskowska - członek
Koszalin 06.04.2023 Danuta Miśko  Anna Paszkiewicz - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Tomasz Szarpatowski - sekretarz
Wiesława Natkańska - skarbnik
Anetta Lewandowska - członek
Izabela Suproń - przewodnicząca
Ilona Kowalska - zastępca przewodniczącej
Anna Kiner - członek
Elbląg 07.04.2023 nie wybrano nowych władz RO PIBR Elbląg     
Gdańsk 12.04.2023 Monika Matyszewska  Michał Ossowski - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Jolanta Serafin - sekretarz
Borys Malinowski - skarbnik
Agnieszka Kaim - członek
Katarzyna Koleśnik - członek
Katarzyna Ołownia - członek
Urszula Byczkowska - przewodnicząca
Danuta Chmielewska - zastępca przewodniczącej
Robert Wolszon - sekretarz
Kraków 12.04.2023 Grzegorz Oszczypała  Anna Borowiec-Rogalska - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Zbigniew Pamuła - sekretarz
Iwona Mazur-Maślanka - skarbnik
Danuta Drobniak - członek
Anna Żugaj - członek
Ireneusz Kurczyna - członek
Władysław Lis - przewodniczący
Beata Cała - zastępca przewodniczącego
Łukasz Bernard - sekretarz
Wrocław 12.04.2023 Piotr Łyskawa  Joanna Chwaścikowska-Karwacka - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Renata Zielińska - sekretarz
Jędrzej Koziński - skarbnik
Alicja Mazur - członek
Emilia Sawicka - członek
Monika Król-Stępień - przewodnicząca
Marianna Kowalska - zastępca przewodniczącej
Małgorzata Torba - członek
Gorzów Wielkopolski 13.04.2023 Tomasz Włodarczak  Agnieszka Kaczmarek - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Arkadiusz Zdych - sekretarz
Kamila Wieczorek - skarbnik
Grzegorz Golczak - przewodniczący
Mariusz Misztal - zastępca przewodniczącego
Iwona Dobrucka - członek
Kielce 13.04.2023  Zbigniew Radek Agnieszka Pasek-Wujek - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Sylwia Włodarczyk - sekretarz
Konrad Grochowski - skarbnik
Karolina Radłowska - przewodnicząca
Tomasz Michta - członek
Magdalena Wcześniak - członek
Łódź 13.04.2023 Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos  Ewa Stopczyńska - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Dariusz Wróblewski - sekretarz
Tomasz Pietrzak - skarbnik
Andrzej Piech - członek
Małgorzata Wołosz - członek
Małgorzata Wojtczak - przewodnicząca
Małgorzata Stolińska - członek
Krzysztof Warczak - członek
Toruń 13.04.2023 Justyna Torchała     
Warszawa 13.04.2023  Justyna Zakrzewska Małgorzata Grzejszczak - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Hanna Sztuczyńska - sekretarz
Włodzimierz Naumiuk - skarbnik
Grzegorz Błaszkowski - członek
Leszek Marciniuk - członek
Ewa Sobińska - członek
Maria Skulska - przewodnicząca
Elżbieta Kmita - zastępca przewodniczącej
Barbara Konopacka - członek
Poznań 14.04.2023 Małgorzata Wojtyla  Małgorzata Ślebzak - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Grzegorz Skałecki - sekretarz
Tomasz Karpiński - skarbnik
Cecylia Pol - członek
Mikołaj Trzeciak - członek
Piotr Woźniak - członek
Małgorzata Zandecka - przewodnicząca
Krystyna Sakson - sekretarz
Bożena Poznańska - członek

 

Lista delegatów na X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów


Regionalny Oddział PIBR Delegat Nr ewid.
Białystok Kazimierz Rek 3380
Wojciech Pietrowski 10060
Piotr Beszterda 11102
Bielsko-Biała Maksymilian Dudek 10690
Irena Olszewska 10348
Wojciech Jamróz 10251
Bydgoszcz Paweł Pyzik 13019
Jerzy Saladra 3532
Tomasz Stankiewicz 13944
Częstochowa Iwona Madej-Hacaś 13284
Elbląg Diana Czirson 13433
Gdańsk Robert Wolszon 10785
Kamil Jesionowski 10699
Monika Matyszewska 9927
Michał Ossowski 11008
Borys Malinowski 12798
Ewa Sowińska 9268
Dorota Kania 9922
Katarzyna Ołownia 12338
Piotr Witek 9631
Danuta Chmielewska 457
Mariusz Ślusarski 13679
Danuta Boniecka 9544
Agnieszka Talmon 13036
Aleksandra Wróblewska 10628
Gorzów Wlk. Tomasz Włodarczak 12409
Katowice Wiesława Bagińska-Rusek 9319
Jerzy Buzek 10870
Teresa Cyc 11859
Grażyna Durbas 9880
Klaudia Hałas 10439
Piotr Kęska 12992
Marcin Krupa 11142
Zuzanna Krużołek 11040
Bożena Księżopolska 9979
Aleksandra Kukla 12503
Leszek Lerch 9886
Jakub Panek 11327
Jolanta Pyrz 9714
Roman Seredyński 10395
Mirosława Słońska 11532
Katarzyna Walewska 9575
Jacek Zimny 9756
Kielce Andrzej Mucha 2652
Zbigniew Radek 9666
Agnieszka Pasek-Wujek 10372
Koszalin Danuta Miśko 10153
Anna Paszkiewicz 9858
Kraków Ireneusz Biernat 10322
Anna Borowiec-Rogalska 9591
Beata Cała 9615
Danuta Drobniak 9578
Krystyna Głód 13054
Marcin Gradzi 13386
Jarosław Kawalec 12197
Piotr Kocot 12637
Ireneusz Kurczyna 10182
Krzysztof Lebiest 13639
Władysław Lis 10219
Dorota Markowska-Bochenek 10882
Iwona Mazur-Maślanka 10754
Jerzy Migas 2546
Grzegorz Oszczypała 10192
Lila Stanuch 3811
Grzegorz Zamora 10895
Anna Żugaj  12865
Legnica Edward Pitera 5274
Lublin Marek Błaszczak 5543
Dorota Mikulska 12254
Stefan Wójcicki 4526
Henryk Dąbrowski 787
Stefan Czerwiński 9449
Łódź Piotr Bujnowicz 9592
Krzysztof Burnos 9648
Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos 9689
Andrzej Piech 11610
Bożena Pustelnik 3298
Ewa Stopczyńska 9933
Krzysztof Warczak 11939
Bożena Wilk 9477
Małgorzata Wojtczak 9487
Małgorzata Wołosz 9613
Dariusz Wróblewski 11627
Olsztyn Anna Grędzińska-Jednaszewska 10618
Jolanta Bocheńska 5533
Opole Adam Karcher 1567
Poznań Łukasz Biernacki 13381
Rafał Cieślawski  13387
Urszula Danielewska 6344
Andrzej Furmanowski  8669
Elżbieta Grześkowiak  5014
Edyta Kalińska 10336
Tomasz Karpiński  12228
Marcin Kawka 11864
Robert Klimacki 90055
Jarosław Konopka  13801
Jan Letkiewicz 9530
Dawid Napierała 11608
Maciej Ostrowski 5248
Stefan Owecki 9889
Anna Pacanowska-Stasiak 12892
Bartosz Seweryn 12896
Grzegorz Skałecki  12430
Małgorzata Ślebzak 10807
Paweł Trzeciak 12615
Dominik Walawender 13077
Małgorzata Wojtyla 9681
Piotr Woźniak 11625
Małgorzata Zandecka 8641
Krzysztof Zech  13917
Teresa Ziętek 10081
Radom Janusz Czerwieniec 600
Rzeszów Andrzej Karpiak 10532
Elżbieta Pudło 9950
Beata Karpiak 10275
Józef Król 5132
Suwałki Alicja Saładonis 3567
Szczecin Małgorzata Marzęcka 9888
Halina Stanuch 11534
Bożena Rochna 9356
Bożena Kłos 10254
Tarnów Maria Piekarczyk 9405
Toruń Justyna Torchała 10808
Katarzyna Kowalczyk 12717
Warszawa Beata Bartoś  13509
Anna Bernaziuk 173
Grzegorz Błaszkowski 90085
Wiktoria Braun 12754
Anna Budzisz 11120
Jarosław Dac 10138
Marcin Diakonowicz 10524
Agnieszka Dzikowska 11411
Adam Fornalik  9916
Bożena Głod  11702
Jadwiga Godlewska 9322
Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa  11905
Małgorzata Grzejszczak 9971
Monika Kaczorek 9686
Mariusz Kędzierski 13659
Elżbieta Kmita  12447
Tomasz Konieczny 90070
Katarzyna Korycka 10771
Marta Kostrzewa  10339
Marcin Kowalczyk 12840
Małgorzata Kryszkiewicz 11554
Paulina Kućmierowska 13601
Krzysztof Kuśmierski 90106
Zbigniew Libera 90047
Magdalena Lichocka-Rak 12796
Tomasz Łebkowski 13763
Krzysztof Maksymik 11380
Tomasz Michalak 13765
Barbara Misterska-Dragan 2581
Piotr Mortas 13909
Agnieszka Muller-Grządka 90064
Piotr Nagraba 11476
Agnieszka Nalewajko 90109
Paweł Niśkiewicz 13542
Alicja Opara-Kozysa 12044
Przemysław Orlonek 10059
Joanna Powichrowska 10126
Hubert Rogoziński 13621
Agata Sajewicz 11569
Katarzyna Skorek 13887
Grzegorz Skrzeszewski 3671
Ewa Sobińska  10025
Rafał Sosnowski 13520
Krzysztof Sowada 10944
Krzysztof Stański 12017
Elżbieta Szambelan-Bakuła 6617
Bartłomiej Szawłowski 12780
Mirosław Szmigielski 90045
Hanna Sztuczyńska 9269
Magdalena Szymańska-Serwa 90115
Agnieszka Świderska 13672
Małgorzata Tadeusiak 11839
Marcin Wasil 9846
Joanna Wielgórska-Leszczyńska 9891
Małgorzata Winter 11403
Judyta Wojtysiak-Kotlarska 13916
Ewa Wróbel 13408
Justyna Beata Zakrzewska 10374
Anna Zaremba 13471
Wojciech Zawada 13168
Marta Zemka 10427
Andrzej Ziąbrowski 90068
Tomasza Zieliński 13587
Wrocław Wojciech Baucz 10937
Teresa Cebrowska 432
Joanna Chwaścikowska-Karwacka 12024
Władysław Fałowski 820
Katarzyna Ignaszak 11715
Jędrzej Koziński 11867
Piotr Łyskawa 90051
Alicja Mazur 13094
Marek Musiał 90036
Romualda Nowak 2786
Emilia Sawicka 11750
Jadwiga Szafraniec 3911
Robert Szafraniec 9753
Renata Zielińska 9721
Zielona Góra Jacek Wegner 4293
Jacek Korzyb 10999

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl