Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:21, 24.03.2023 r.

X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów uchwałą nr 2225/37a/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zwołania X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, podjęła decyzję o zwołaniu X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów („Zjazd”) w dniach 12-14 czerwca 2023 r.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła następujące uchwały związane z organizacją X Zjazdu:

Uchwała nr 2403/44/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ustalenia terminów Walnych Zgromadzeń Biegłych Rewidentów regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
Uchwała nr 2468/45a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zasad wyboru i liczby delegatów na X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów;
Uchwała nr 2527/46/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia projektów dokumentów na Walne Zgromadzenia biegłych rewidentów w regionalnych oddziałach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów:
Uchwała nr 2546/46a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie liczby delegatów z poszczególnych regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów;
Uchwała nr 2549/47/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie rekomendowania przedstawicieli do wzięcia udziału w obradach walnych zgromadzeń biegłych rewidentów regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przekazała do regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, do konsultacji w terminie do 28 lutego 2023 r. następujące dokumenty:
  • porządek obrad X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów;
  • regulamin obrad X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów;
  • program działania PIBR w kadencji 2023-2027.
Informacje nt. wyników wyborów na Walnych Zgromadzeniach w regionalnych oddziałach PIBR

Nazwa regionalnego oddziału PIBR Termin Prezes Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów Regionalna Rada Biegłych Rewidentów Komisja Rewizyjna
Opole 03.02.2023 Adam Karcher Andrzej Dudziński - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Krystyna Haładewicz - sekretarz
Damian Klima - skarbnik
Agnieszka Nocoń - przewodnicząca
Konrad Karasiewicz - członek
Zbigniew Kozioł - członek
Szczecin 10.02.2023 Małgorzata Marzęcka Halina Stanuch - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Michał Jurczak - sekretarz
Bożena Kłos - skarbnik
Pelagia Żejmo - Przewodnicząca
Mirosława Parol - członek
Teresa Monczka - członek
Częstochowa 16.02.2023 Iwona Madej-Hacaś Agnieszka Trzepizur - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Magdalena Saide - sekretarz
Jolanta Chluska - skarbnik
Anna Adamiecka - przewodnicząca
Olga Słabkowska - członek
Halina Podsiadły - członek
Legnica 18.02.2023 Ewa Szymańska  Edward Pitera - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Alicja Górecka - sekretarz
Izabela Michalewicz - skarbnik
Halina Chrobak - członek
Anna Rydzewska-Michalak - przewodnicząca
Janina Doroszkiewicz - członek
Łucja Kikut - członek
Suwałki 18.02.2023  Alicja Saładonis Czesław Osewski - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Janina Świerzbinowicz - sekretarz
Irena Połubok - skarbnik
Daniela Jasiulewicz - przewodnicząca
Alicja Bieńkowska - członek
Urszula Tanajewska - członek
Katowice 02.03.2023 Jolanta Pyrz  Mirosława Słońska - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Teresa Cyc - sekretarz
Aleksandra Kukla - skarbnik
Wiesława Bagińska-Rusek - członek
Jacek Zimny - przewodniczący
Zuzanna Krużołek - członek
Wojciech Franczak - członek
Zielona Góra 03.03.2023 Jacek Korzyb  Robert Szumilicz - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Piotr Ostręga - sekretarz
Krystyna Adamska - skarbnik
Paweł Waligóra - członek
Jacek Wegner - przewodniczący
Mariola Chojnacka - członek
Jadwiga Karapka - członek
Bielsko-Biała 07.03.2023 Maksymilian Dudek  Irena Olszewska - zastępca prezesa Regionalnej Rady
Jarosław Woźniak - sekretarz
Wojciech Jamróz - skarbnik
Krzysztof Śliwa - przewodniczący
Renata Gruszka
Angelika Sadłoń-Grabska
Lublin 25.03.2023      
Olsztyn 25.03.2023      
Tarnów 25.03.2023      
Białystok 28.03.2023      
Radom 28.03.2023      
Rzeszów 28.03.2023      
Bydgoszcz 04.04.2023      
Koszalin 06.04.2023      
Elbląg 07.04.2023      
Gdańsk 12.04.2023      
Kraków 12.04.2023      
Wrocław 12.04.2023      
Gorzów Wielkopolski 13.04.2023      
Kielce 13.04.2023      
Łódź 13.04.2023      
Toruń 13.04.2023      
Warszawa 13.04.2023      
Poznań 14.04.2023      

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl