Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:28, 24.05.2024 r.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów (V kadencja)

Odbył się w dniach 23-24 listopada 2009 r. oraz w dniach 21-22 marca 2010 r. w Jachrance.

3 sierpnia 2009 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

Celem Zjazdu było uchwalenie następujących dokumentów:
  • statutu KIBR,
  • podstawowych zasad gospodarki finansowej KIBR,
  • zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.

Prawo do udziału w obradach Zjazdu oraz prawo do głosowania przysługiwało delegatom, wybranym przez walne zgromadzenia w regionalnych oddziałach KIBR na VI Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

Zjazd, podczas obrad, które odbyły się w dniach 23-24 listopada 2009 r. w Jachrance koło Warszawy, przyjął uchwały w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów oraz podstawowych zasad gospodarki finansowej KIBR.

W związku z liczbą zgłoszonych przez delegatów poprawek do projektu statutu KIBR, wybrana przez Zjazd Komisja ds. statutu zgłosiła propozycję przerwy w obradach Zjazdu. Obrady zostały wznowione w dniach 21-22 marca 2010 r. w Jachrance k. Warszawy.

Podczas II części obrad Zjazd przyjął statut KIBR oraz ponownie uchwalił zasady ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów i podstawowe zasady gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Uchwały te były ponownie przyjmowane przez Zjazd, ponieważ zdaniem Komisji Nadzoru Audytowego mogły być one podjęte dopiero po uchwaleniu statutu.

Dokumenty Zjazdu

  • Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów (uchwała zaskarżona przez KNA)
  • Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (uchwała zaskarżona przez KNA)
  • Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów
  • Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
  • Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie skierowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odpowiedzi na skargi Komisji Nadzoru Audytowego

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl