Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:02, 14.06.2024 r.

IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Odbył się w dniach 10-12 czerwca 2019 r. w Jachrance.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności z zakończonej kadencji:
  • Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
  • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego,
  • Krajowej Komisji Nadzoru,
 • udzielenie absolutorium członkom ustępujących organów PIBR,
 • wybór:
  • Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i pozostałych członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców,
  • członków Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz
  • członków Krajowej Komisji Nadzoru,
 • uchwalenie zmian statutu PIBR,
 • uchwalenie zmian podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR,
 • uchwalenie zmian zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów,
 • uchwalenie programu działania PIBR na lata 2019-2023.

Organy KIBR wybrane przez IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

 • Barbara Misterska-Dragan – prezes
 • Monika Kaczorek – zastępca prezesa
 • Jan Letkiewicz – zastępca prezesa
 • Andrzej Karpiak – sekretarz
 • Danuta Drobniak – skarbnik
 • Joanna Chwaścikowska-Karwacka
 • Jarosław Dac
 • Kamil Jesionowski
 • Adam Kęsik
 • Agnieszka Muller-Grządka
 • Mirosław Szmigielski
 • Bożena Wilk
 • Piotr Witek
 • Agnieszka Wujek
 • Joanna Żukowska-Kalita

Krajowa Komisja Nadzoru

 • Władysław Fałowski – przewodniczący
 • Jacek Wegner – zastępca przewodniczącego
 • Antoni Kwasiborski
 • Stefan Wójcicki
 • Małgorzata Zandecka

Krajowa Komisji Rewizyjna

 • Elżbieta Pudło – przewodnicząca
 • Monika Matyszewska – zastępca przewodniczącej
 • Jędrzej Koziński
 • Dorota Mikulska
 • Jacek Zimny

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

 • Józef Król – przewodniczący
 • Elżbieta Szambelan-Bakuła – zastępca przewodniczącego
 • Halina Gronek
 • Irena Kucharewicz
 • Józef Kuszneruk
 • Andrzej Kuligiewicz
 • Jolanta Pyrz
 • Krystyna Sakson
 • Małgorzata Winter
 • Danuta Wójcik

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny

 • Klaudia Hałas

Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

 • Wiesława Bagińska-Rusek
 • Danuta Boniecka
 • Alicja Garbalińska
 • Wojciech Jamróz
 • Katarzyna Kulesza
 • Stefan Owecki
 • Cezary Pawelczak
 • Andrzej Piech
 • Ewa Sobińska
 • Ewa Stopczyńska

Podstawy Zjazdu

Pozostałe dokumenty Zjazdowe dostępne są w panelu biegłego rewidenta po zalogowaniu się.

Dokumenty Zjazdu


Informacje na temat kompletu materiałów kierowanych na IX KZBR dostępne są w panelu dostępnym po zalogowaniu się.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl