Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:30, 21.07.2019 r.

IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Odbył się w dniach 10-12 czerwca 2019 r. w Jachrance.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności z zakończonej kadencji:
  • Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
  • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego,
  • Krajowej Komisji Nadzoru,
 • udzielenie absolutorium członkom ustępujących organów PIBR,
 • wybór:
  • Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i pozostałych członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców,
  • członków Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz
  • członków Krajowej Komisji Nadzoru,
 • uchwalenie zmian statutu PIBR,
 • uchwalenie zmian podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR,
 • uchwalenie zmian zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów,
 • uchwalenie programu działania PIBR na lata 2019-2023.

Organy KIBR wybrane przez VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

 • Barbara Misterska-Dragan – prezes
 • Monika Kaczorek – zastępca prezesa
 • Jan Letkiewicz – zastępca prezesa
 • Andrzej Karpiak – sekretarz
 • Danuta Drobniak – skarbnik
 • Joanna Chwaścikowska-Karwacka
 • Jarosław Dac
 • Kamil Jesionowski
 • Adam Kęsik
 • Agnieszka Muller-Grządka
 • Mirosław Szmigielski
 • Bożena Wilk
 • Piotr Witek
 • Agnieszka Wujek
 • Joanna Żukowska-Kalita

Krajowa Komisja Nadzoru

 • Władysław Fałowski – przewodniczący
 • Jacek Wegner – zastępca przewodniczącego
 • Antoni Kwasiborski
 • Stefan Wójcicki
 • Małgorzata Zandecka

Krajowa Komisji Rewizyjna

 • Elżbieta Pudło – przewodnicząca
 • Monika Matyszewska – zastępca przewodniczącej
 • Jędrzej Koziński
 • Dorota Mikulska
 • Jacek Zimny

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

 • Józef Król – przewodniczący
 • Elżbieta Szambelan-Bakuła – zastępca przewodniczącego
 • Halina Gronek
 • Irena Kucharewicz
 • Józef Kuszneruk
 • Andrzej Kuligiewicz
 • Jolanta Pyrz
 • Krystyna Sakson
 • Małgorzata Winter
 • Danuta Wójcik

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny

 • Klaudia Hałas

Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

 • Wiesława Bagińska-Rusek
 • Danuta Boniecka
 • Alicja Garbalińska
 • Wojciech Jamróz
 • Katarzyna Kulesza
 • Stefan Owecki
 • Cezary Pawelczak
 • Andrzej Piech
 • Ewa Sobińska
 • Ewa Stopczyńska

Podstawy Zjazdu

Pozostałe dokumenty Zjazdowe dostępne są w panelu biegłego rewidenta po zalogowaniu się.

Dokumenty Zjazdu


Wszystkie uchwały podjęte przez IX KZBR nie były jeszcze przedmiotem posiedzenia Komisji Nadzoru Audytowego.

Informacje na temat kompletu materiałów kierowanych na IX KZBR dostępne są w panelu dostępnym po zalogowaniu się.


 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl