Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 03:05, 14.04.2024 r.

Wyniki wyborów w regionalnych oddziałach PIBR

W poszczególnych regionalnych oddziałach PIBR odbywają się Walne Zgromadzenia. Poniżej znajdą Państwo wyniki wszystkich zakończonych głosowań.

11 lutego 2019

Każdy oddział wybiera członków Regionalnej Rady, w tym jej prezesa, skład Komisji Rewizyjnej oraz delegatów oddziału na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, gdzie będą oni uczestniczyć w wyborze władz samorządowych.

Informacje na temat władz wybranych przez poszczególne regionalne oddziały Polskiej Izby Biegłych Rewidentów:

RO PIBR Regionalna Rada Biegłych Rewidentów
wybrana na kadencję 2019-2023
Komisja Rewizyjna
wybrana na kadencję 2019-2023

Delegaci wybrani
na IX KZBR
Częstochowa
Zofia Skowron - Prezes
Jerzy Cisowski - Zastępca
Magdalena Saide - Sekretarz
Jolanta Chluska
Wojciech Gawroński
Henryka Rorat - Przewodnicząca
Dorota Kowalska - Zastępca
Bogumiła Zalega
Jerzy Cisowski
Zofia Skowron
Szczecin
Marian Litwiniak - Prezes
Cezary Pawelczak - Zastępca
Małgorzata Marzęcka - Skarbnik
Lucyna Braun-Karp - Sekretarz
Malwina Marchel
Halina Stanuch - Przewodnicząca
Bożena Kłos
Bożena Rochna
Lucyna Braun-Karp
Marian Litwiniak
Małgorzata Marzęcka
Cezary Pawelczak
Halina Stanuch
Radom
Janusz Czerwieniec - Prezes
Małgorzata Łyżwa - Zastępca
Danuta Gunerka - Skarbnik
Elżbieta Żurowska - Sekretarz
Zofia Adamska
Henryk Dziuba - Przewodniczący
Teresa Sałek - Zastępca
Maria Golińska
Janusz Czerwieniec
Bydgoszcz
Paweł Pyzik - Prezes
Krzysztof Czarnecki - Zastępca
Lucjan Ciaciuch - Skarbnik
Andrzej Przybylski - Sekretarz
Hanna Nelke
Piotr Szumiński - Przewodniczący
Jadwiga Nawrot
Elżbieta Zielaskowska
Krystyna Morkowska
Paweł Pyzik
Marzenna Rycharska
Jerzy Saladra
Koszalin
Danuta Miśko - Prezes
Anna Paszkiewicz - Zastępca
Tomasz Szarpatowski - Sekretarz
Wiesława Natkańska-Skarbnik
Anetta Lewandowska
Jolanta Nerga - Przewodnicząca
Izabela Słuproń - Zastępca
Anna Kiner
Witold Dembski
Danuta Miśko
Wiesława Natkańska
Toruń
Justyna Torchała - Prezes
Katarzyna Kowalczyk - Zastępca
Andrzej Zaskurski - Skarbnik
Dorota Kordus - Sekretarz
Jerzy Śliwiński - Przewodnicząca
Wanda Aponowicz
Barbara Marczyk
Justyna Torchała
Dorota Kordus
Opole Adam Karcher - Prezes
Wiesław Maciocha - Zastępca
Maria Najda - Sekretarz
Andrzej Dudziński - Członek
Irena Szkutnik - Członek
Agnieszka Nocoń - Przewodnicząca
Zbigniew Kozioł - Członek
Alicja Syska - Członek
Andrzej Dudziński
Adam Karcher
Rzeszów Andrzej Karpiak - Prezes
Elżbieta Pudło - Zastępca
Beata Florek - Sekretarz
Grzegorz Kielar - Skarbnik
Elżbieta Kamieniecka
Józef Król
Agnieszka Lew
Teresa Matuła - Przewodnicząca
Maciej Dubiel - Zastępca
Waldemar Furmanek
Krzysztof Cieśla
Beata Florek
Andrzej Karpiak
Beata Karpiak
Józef Król
Elżbieta Pudło
Zielona Góra Jacek Wegner - Prezes
Krystyna Adamska
Lilijana Bajda
Janusz Hejnowicz
Jacek Korzyb
Stanisław Kozakiewicz
Andrzej Najdora
Jolanta Banaszczak
Stefania Bukowska
Mariola Chojnacka
Stefania Bukowska
Stanisław Kozakiewicz
Jacek Wegner
Gdańsk Piotr Witek - Prezes
Danuta Dembowska
Henryk Jankowiak
Kamil Jesionowski
Monika Matyszewska
Wacław Nitka
Ernest Podgórski
Urszula Byczkowska
Danuta Chmielewska
Jolanta Serafin
Danuta Boniecka
Urszula Byczkowska
Danuta Chmielewska
Danuta Dembowska
Lidia Grela
Halina Gronek
Henryk Jankowiak
Kamil Jesionowski
Monika Matyszewska
Katarzyna Ołownia
Michał Ossowski
Ernest Podgórski
Ewa Sowińska
Piotr Witek
Robert Wolszon
Aleksandra Wróblewska
Bielsko-Biała Jolanta Gałuszka - Prezes
Maksymilian Dudek
Andrzej Matuszek
Irena Olszewska
Edyta Sikora
Grzegorz Minczanowski
Krzysztof Śliwa
Antoni Wójcicki
Maksymilian Dudek
Jolanta Gałuszka
Wojciech Jamróz
Grzegorz Minczanowski
Katowice Marian Jagiełło - Prezes
Grażyna Durbas
Klaudia Hałas
Aleksandra Kukla
Jolanta Pyrz
Roman Seredyński
Jacek Zimny
Anna Jeziorska-Hesse
Mieczysław Olejniczak
Michał Przybyła
Wiesława Bagińska-Rusek
Jerzy Buzek
Janusz Chyra
Grażyna Durbas
Stefan Grad
Klaudia Hałas
Marian Jagiełło
Małgorzata Janusz
Teodor Jonda
Piotr Kołodziejczyk
Zuzanna Krużołek
Bożena Księżopolska
Aleksandra Kukla
Andrzej Młynarczyk
Michał Przybyła
Jolanta Pyrz
Roman Seredyński
Mirosława Słońska
Jacek Zimny
Suwałki Alicja Stefańska - Prezes
Czesław Osewski - Zastępca
Alicja Saładonis - Sekretarz
Irena Połubok - Skarbnik
Alicja Bieńkowska
Anna Chmielewska
Alicja Stefańska
Lublin Joanna Żukowska-Kalita - Prezes
Danuta Wójcik - Zastępca
Dorota Mikulska - Sekretarz
Marek Błaszczak - Skarbnik
Henryk Dąbrowski
Maciej Miotła
Stefan Wójcicki
Waldemar Mikita - Przewodniczący
Maria Malczewska
Grażyna Sas
Marek Błaszczak
Halina Czapczyńska
Henryk Dąbrowski
Dorota Mikulska
Stefan Wójcicki
Danuta Wójcik
Joanna Żukowska-Kalita
Gorzów Wielkopolski Henryk Michał Drewniak - Prezes
Tomasz Włodarczak - Zastępca
Dorota Mróz - Skarbnik
Arkadiusz Zdych - Sekretarz
Helena Kozaruk
Ewa Kowalska - Przewodnicząca
Mariusz Misztal - Zastępca
Beata Sierżant
Łukasz Drewniak
Tomasz Włodarczak
Łódź Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos - Prezes
Anna Mierzejewska
Andrzej Piech
Ewa Stopczyńska
Małgorzata Wojtczak
Małgorzata Wołosz
Dariusz Wróblewski
Janina Chmielewska
Tomasz Pietrzak
Beata Staniewska
Jadwiga Architekt
Piotr Bujnowicz
Krzysztof Burnos
Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos
Katarzyna Kulesza
Andrzej Kuligiewicz
Anna Mierzejewska
Wiktor Morawiec
Andrzej Piech
Tomasz Pietrzak
Maria Rzepnikowska
Ewa Stopczyńska
Bożena Wilk
Małgorzata Wołosz
Dariusz Wróblewski
Kielce Zbigniew Radek - Prezes
Michał Dziewięcki - Zastępca
Konrad Grochowski
Janusz Juchiewicz
Agnieszka Wujek
Stefan Kowalik - Przewodniczący
Tomasz Michta
Sylwia Włodarczyk
Janusz Juchiewicz
Andrzej Mucha
Zbigniew Radek
Agnieszka Wujek
Elbląg Diana Czirson - Prezes
Mieczysław Czirson
Emilia Miłosek
Lucyna Myślińska
Zbigniew Piskórz
Konrad Prusiecki - Przewodniczący
Anna Mach-Mockałło
Barbara Szlendak
Diana Czirson
Wrocław Jadwiga Szafraniec - Prezes
Piotr Łyskawa - Zastępca
Barbara Adamczyk - Skarbnik
Alina Kusz - Sekretarz
Joanna Chwaścikowska-Karwacka
Jędrzej Koziński
Beata Wolfram
Irena Płocka-Janiszewska - Przewodnicząca
Marianna Kowalska
Barbara Nowicka
Barbara Baran
Wojciech Baucz
Teresa Cebrowska
Janusz Charytonowicz
Joanna Chwaścikowska-Karwacka
Władysław Fałowski
Zygmunt Gilarski
Henryk Klin
Marianna Kowalska
Jędrzej Koziński
Alina Kusz
Marek Musiał
Romualda Nowak
Irena Płocka-Janiszewska
Jadwiga Szafraniec
Robert Szafraniec
Tarnów Maria Piekarczyk - Prezes
Walentyna Gniewek - Zastępca
Renata Leśniak - Skarbnik
Andrzej Kurowski - Sekretarz
Monika Mróz - Przewodnicząca
Małgorzata Małek-Kądzielawska
Maria Adamczyk
Maria Piekarczyk
Kraków Grzegorz Oszczypała - Prezes
Anna Borowiec-Rogalska
Danuta Drobniak
Bernard Jarasz
Władysław Jaworski
Iwona Mazur-Maślanka
Zbigniew Pamuła
Władysław Lis
Jerzy Migas
Marian Palka
Łukasz Bernard
Ilona Bienias
Jarosław Bochenek
Anna Borowiec-Rogalska
Marcin Domagała
Danuta Drobniak
Barbara Gablankowska
Bernard Jarasz
Władysław Jaworski
Jarosław Kawalec
Mirosław Kośmider
Danuta Krzywda
Renata Kucharska
Ireneusz Kurczyna
Władysław Lis
Iwona Mazur-Maślanka
Jerzy Migas
Grzegorz Oszczypała
Grzegorz Zamora
Marek Zych
Włocławek Hanna Andrzejewska - Prezes
Mirosława Bolimowska - Zastępca
Monika Piechocka - Skarbnik
Piotr Rakowski - Sekretarz
  Hanna Andrzejewska
Poznań Maciej Ostrowski - Prezes
Marcin Kawka
Cecylia Pol
Urszula Piszczorowicz
Krystyna Sakson
Mikołaj Trzeciak
Małgorzata Wojtyla
Urszula Danielewska
Tomasz Karpiński
Aleksandra Sobczyńska
Łukasz Biernacki
Rafał Cieślawski
Urszula Danielewska
Jerzy Dopierała
Wiktor Gabrusewicz
Elżbieta Grześkowiak
Edyta Kalińska
Tomasz Karpiński
Marcin Kawka
Jan Letkiewicz
Adrian Lisaj
Łukasz Moliński
Dawid Napierała
Andrzej Netter
Andrzej Nowaczewski
Maciej Ostrowski
Stefan Owecki
Anna Pacanowska-Stasiak
Urszula Piszczorowicz
Michał Ratajczak
Krystyna Sakson
Lidia Skudławska
Józef Szewczyk
Małgorzata Ślebzak
Dominik Walawender
Marcin Wojtkowiak
Małgorzata Wojtyla
Piotr Woźniak
Małgorzata Zandecka
Teresa Ziętek
Legnica Barbara Dobrzyniecka - Prezes
Edward Pitera - Zastępca
Anna Rydzewska-Michalak - Skarbnik
Alicja Górecka - Sekretarz
Halina Chrobak
Ewa Szymańska - Przewodnicząca
Łucja Kikut
Wiesława Kmiotek-Sautycz
Edward Pitera
Anna Rydzewska-Michalak
Białystok  Kazimierz Rek – Prezes
Magdalena Klemienia
Nina Maksimiuk
Eliza Oleksza
Wojciech Pietrowski
Teresa Sołowińska
 Irena Zwoleńska – Przewodnicząca
Joanna Filimoniuk
Agnieszka Głosek
Kazimierz Rek
Maciej Mazur
Wojciech Pietrowski
Warszawa Jadwiga Godlewska - Prezes
Maciej Skórzewski
Justyna Zakrzewska
Ksenia Magierska
Małgorzata Grzejszczak
Magdalena Maksymiuk
Ewa Sobińska
 Alicja Gess
Grażyna Kulikowska
Elżbieta Szambelan-Bakuła
Agnieszka Baklarz
Monika Bartoszewicz
Anna Bernaziuk
Grzegorz Błaszkowski
Jarosław Dac
Agnieszka Dzikowska
Genowefa Filipska
Agnieszka Gajewska
Paweł Gertruda
Jadwiga Godlewska
Łukasz Godlewski
Katarzyna Gołąb
Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa
Małgorzata Grzejszczak
Jacek Hryniuk
Ewa Jakubczyk-Cały
Monika Kaczorek
Dorota Kamińska
Adam Kęsik
Tomasz Kociołek
Tomasz Konieczny
Marcin Kowalczyk
Arkadiusz Krasowski
Urszula Krzyżak
Mariusz Kuciński
Grażyna Kulikowska
Józef Kuszneruk
Antoni Kwasiborski
Grzegorz Kwaśniok
Waldemar Lachowski
Bogusław Laskowski
Zbigniew Libera
Ksenia Magierska
Magdalena Maksymiuk
Agnieszka Maleszewska
Maja Mandela
Leszek Marciniuk
Jan Matusik
Barbara Misterska-Dragan
Agnieszka Muller-Grządka
Piotr Nagraba
Włodzimierz Naumiuk
Alicja Opara-Kozysa
Przemysław Orlonek
Agnieszka Ostaszewska
Magdalena Paulinek-Wróbel
Łukasz Piotrowski
Dorota Sienkiewicz
Anna Sirocka
Maciej Skórzewski
Michał Snopkowski
Ewa Sobińska
Elżbieta Szambelan-Bakuła
Bartłomiej Szawłowski
Mariola Szczesiak
Mirosław Szmigielski
Hanna Sztuczyńska
Magdalena Szymańska-Serwa
Małgorzata Trentowska
Marcin Wasil
Joanna Wielgórska-Leszczyńska
Małgorzata Winter
Wojciech Wróbel
Justyna Zakrzewska
Marta Zemka
Andrzej Ziąbrowski
Marcin Zieliński
Olsztyn Marek Pepol - Prezes
Jolanta Bocheńska - Zastępca
Danuta Piktel - Skarbnik
Sławomir Stachowski - Sekretarz
Alina Gumkowska
Irena Kucharewicz - Przewodnicząca
Katarzyna Siwulska-Gagała - Zastępca
Alicja Jasińska
Jolanta Bocheńska
Alina Gumkowska
Irena Kucharewicz
Marek Pepol

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl