Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:28, 11.08.2022 r.

Konsultacje projektów uchwał Krajowego Zjazdu rozpoczęte

Do 4 lutego br. można przesyłać propozycje do programu działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na kolejną kadencję oraz sugestie zmian w statucie PIBR, podstawowych zasadach gospodarki finansowej PIBR oraz zasadach ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.

11 stycznia 2019

W dniach 10-12 czerwca 2019 r. w Jachrance odbędzie się IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. W ramach prac przygotowawczych Krajowa Rada Biegłych Rewidentów:

  • powołała Komisję organizacyjno-programową IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, której celem jest m.in. przygotowanie projektu uchwały w sprawie programu działania PIBR w kadencji 2019–2023. Jej przewodniczącym został Adam Kęsik, a w jej składzie znaleźli się również Monika Kaczorek, Andrzej Karpiak, Jan Letkiewicz, Ernest Podgórski i Edyta Sikora;
  • powołała Komisję ds. opracowania zmian statutu PIBR, która opracuje projekt uchwały Zjazdu w sprawie zmiany statutu PIBR. W skład Komisji zostali powołani Henryk Dąbrowski jako jej przewodniczący oraz członkowie: Urszula Byczkowska, Joanna Chwaścikowska-Karwacka, Józef Kuszneruk i Jacek Wegner;
  • powierzyła Komisji ds. finansowych przygotowanie zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej oraz zasadach ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.

Komisje zwracają się do wszystkich członków samorządu o składanie propozycji zmian do ww. dokumentów. Propozycje mogą dotyczyć zarówno zmian w dotychczasowych regulacjach, jak też wprowadzenia nowych zapisów. Należy jedynie pamiętać, że zgłaszane zmiany muszą zachowywać zgodność z ustawą o biegłych rewidentach… oraz innymi przepisami prawa powszechnego.

Zgłoszenia można przesyłać poprzez formularze dostępne po zalogowaniu do profilu biegłego rewidenta.

Uwaga: termin zgłaszania uwag (pierwotnie wskazany na 4 lutego br.) został przedłużony. Zachęcamy do przesyłania propozycji.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl