Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:56, 5.07.2022 r.

Relacja z IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów

W poniedziałek rozpoczyna się IX KZBR. Będziemy go relacjonować na stronie www PIBR i w mediach społecznościowych.

9 czerwca 2019

Od 10 do 12 czerwca br. toczyć się będą obrady IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów. Delegaci wybiorą prezesa i pozostałych członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, a także członków pozostałych organów samorządu. Władze samorządowe dobiegającej końca kadencji przedstawią sprawozdania z działalności. W planie prac Zjazdu jest m.in. zmiana statutu, podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR, zasad ustalania składek członkowskich, a także przyjęcie programu działania Izby na lata 2019-2023.

Najważniejsze wydarzenia Zjazdu będziemy relacjonować poprzez stronę internetową PIBR, a także w kanałach społecznościowych Izby.

Facebook: https://www.facebook.com/bieglirewidenciPL

Twitter: https://twitter.com/pibr_PL

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl