Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:17, 11.08.2022 r.

Krzysztof Burnos stanie na czele samorządu

Delegaci VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów powierzyli Krzysztofowi Burnosowi rolę kierowania samorządem przez najbliższe cztery lata. 

25 czerwca 2015

Krzysztof Burnos


Krzysztof Burnos
Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
(fot. D. Żurek).
 

 

W ubiegłej kadencji Krzysztof Burnos był członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz przewodniczącym Komisji ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Zasiadał też w Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów wspierając perspektywę sektora MŚP w procesie wdrażania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w Polsce. Od 2003 roku uczestniczył w pracach Komisji ds. współpracy międzynarodowej reprezentując KRBR w międzynarodowych gremiach. Do 2011 roku był członkiem grupy roboczej FEE ds. sektora MŚP i MŚFA działającej przy Federacji Europejskich Księgowych (FEE). Obecnie jest członkiem Forum FEE ds. sektora MŚP i MŚFA oraz grupy roboczej FEE ds. ładu korporacyjnego i prawa spółek.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl